REGERINGSRÄTTEN PRÖVAR FRÅGAN OM STASIAGENTER I SVERIGE

Regeringsrätten beslutade den 20 april 2010 att pröva professor Birgitta Almgrens begäran att få ta del av uppgifter ur det så kallade Rosenholz-kartoteket för forskningsändamål. SÄPO avslog Almgrens begäran och hon överklagade till kammarrätten. Här anförde hon att den östtyska spionorganisationen upphörde för 20 år sedan. Landet DDR existerar inte längre så några relationer mellan länderna kan inte längre skadas. Sekretessen har redan till viss del hävts eftersom hon genom Stasiarkivet i Berlin erhållit del av dokument som rörde svenskar som arbetat för Stasi. Hennes tilltänkta analys kan genomföras utan att de enskilda personernas identitet och förehavanden avslöjas. Kammarrätten avslog överklagandet och hänvisade till ett tidigare avgörande i en liknande fråga.

Naturligtvis är det inte tillräckligt att materialet om de 50 svenska Stasiagenterna lämnas ut med identitetsskydd. Självfallet är det nu dags att Stasis operationer i Sverige blir kända och att namnen på de som tjänade det östtyska tyranniet blir kända. Den uppenbara frågan måste ställas igen: varför är det så viktigt att skydda Östtysklands spioner i Sverige?
Det är väl känt att en rad (s)-regeringar hade mycket goda kontakter med DDR. Grenar av den socialdemokratiska maktapparaten hade utbyte med sina motparter i det östtyska tyranniet. DDR var en ovanligt grym diktatur som lät skjuta de medborgare som försökte lämna landet utan myndigheternas tillstånd. Det är dags att lämna ut uppgifterna om de svenskar som arbetade för denna vedervärdiga diktatur.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: