VARNING INFÖR RIKSDAGSDEBATTEN OM GRUNDLAGSÄNDRINGAR DEN 27 MAJ 2010

Den 27 maj 2010 kommer riksdagen att behandla konstitutionsutskottets betänkande med anledning av regeringen föreslagna grundlagsändringar. Votering är beräknad till kl. 1600.
Det är viktigt att skyddet för privatlivet skrivs in i grundlagen och att det finns ledamöter som vågar ta strid i frågan. “Privatlivets helgd” nämns endast i förbigående i RF 2:13 och handlar då om inskränkningar (!!) i privatlivets helgd.

Ingen stat i Europa har så konsekvent efter andra världskrigets slut vägrat att erbjuda sina medborgare skydd för privatlivets helgd som Sverige. Nu 2010 är det dags att skriva in skydd för denna grundläggande rättighet i grundlagen.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: