Archive for June, 2010

NEW IMPORTANT NOTICE

June 19, 2010

All contributions on this blog can now be seen on globalcivilwar.wordpress.com. You are kindly invited to visit this blog instead.

gautic01

AN IMPORTANT NOTICE

June 6, 2010

This weblog will remain online, but no more contributions will be provided.

It has been a very inspiring experience to provide information on the most important strategic questions in the world. At the same time it has given this author some visibility. A new weblog has been created, globalcivilwar.wordpress.com. Here all contributions will be in English. The old posts on varldsinbordeskriget.wordpress.com will be available in the archive of varldsinbordeskriget.wordpress.com. A thank you to all who have taken time to read the articles on this blog and a warm welcome to visit the new blog.

NÅGOT OM SJÖBLOCKADER VID KRIG (SOM MELLAN ISRAEL OCH HAMAS)

June 1, 2010

1. Gazas kust blockeras helt lagligt av Israel. Det är krigets lagar som gäller eftersom Israel är i väpnad konflikt med Hamas, som regerar i området. Syftet är främst att förhindra att vapen smugglas till Gaza sjövägen.

2. Blockader är lagliga vid krigstillstånd enligt folkrätten.

3. Amerikansk och engelsk speciallitteratur på området ger Israel rätt då det gäller blockad av Gazatyp. I Sverige saknas nödvändig speciallitteratur på svenska språket om blockader i krigstid.

4. Israel har officiellt meddelat att blockad är i kraft längs Gazas kust på det sätt som föreskrives enligt folkrätten. Den blockadbrytande flottiljen informerades via högtalare i samband med försöket att bryta blockaden. Regeringar i världen har delgivits blockadbeslutet. Även vid det delvis svenskorganiserade försöket att bryta blockaden den 31 maj 2010 hade information lämnats om blockaden av Israel i förväg.

5. Genom delgivning av underrättelse om blockaden får organisatörerna anses känna till att en laglig blockad är på plats.

6. Vid en blockad få varken civila eller militära fartyg passera.

7. Israel har rätt att tvångsvis upprätthålla blockaden. Fartyg som bryter mot blockaden får omhändertas och även angripas. Ett av de ledande verken på området är USA:s Commander’s Handbook on the Law of Naval Operations. Här fastslås att ett fartyg bryter mot blockaden när det lämnar en hamn på väg mot det blockerade området.

8. De presumptiva blockadbrytarna hade blivit delgivna Israels beslut att stoppa fartygen och borde ha återvänt till ursprungshamnarna.

9. Det var Israels syfte att beslagta de kränkande fartygen med fredliga medel. Då detta omöjliggjordes av blockadbrytarnas våldsmetoder tvingades de israeliska soldaterna att försvara sig.

10. Den israeliska skyddsstyrkan tvingades använda självförsvar när de angreps av beväpnade blockadbrytare.

.