NIALL FERGUSON OM VÄSTS NEDGÅNG

Svenska Dagbladet, Stockholm,skrev den 13 januari 2013 på ledarsidan om Västs nedgång. Utdrag nedan:…historikern och Harvardprofessorn Niall Ferguson…stod för 2012 års bidrag till den prestigefyllda BBC-serien The Reith Lectures. De fyra föreläsningarna finns numera också i bokform under…titeln The Great Degeneration (Allen Lane).

Enligt Ferguson vilar den västliga civilisationens framgångar på ett samspel mellan fyra starka system av institutioner: demokrati, kapitalism, lagstyre och civilsamhälle. Och när väst nu tappar i ställning och inflytande gentemot övriga världen beror det…på att väst har blivit sämre på att vara väst.

I demokratin rättar man inte längre mun efter matsäck utan politikerna lovar förmåner för mer än vad de törs be om i skatter. Generationskontraktet är uppsagt.

Kapitalismens dynamiska kraft hålls tillbaka av makthavarnas övertro på att regleringar kan ersätta ansvaret hos enskilda individer.

Lagstyret blir alltmer av juristvälde. Istället för att, som under den dynamiska tiden av tillväxt.

Civilsamhället förtvinar i takt med att storföretagen och staten tar över.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: