SVERIGE BEHÖVER EN MILITÄR REVOLUTION

Tidningen Expressen, Stockholm, rapporterade den 16 januari 2013 om behovet av en militär revolution i Sverige. På scenen under Folk och Försvars konferens i Sälen begick Estlands utrikesminister Urmas Paet ett uppfriskande etikettsbrott. Han påpekar att “Sverige är en de facto-medlem i Nato”. Utdrag nedan:

Vi är inte medlemmar på papperet, saknar de så kallade artikel 5-garantierna, men är i Natosammanhang betydligt aktivare än många riktiga medlemmar. Det gäller såväl svenskt militärt deltagande i Natoledda operationer som i det säkerhetspolitiska och vardagsbyråkratiska jobbet vid Natohögkvarteret i Bryssel.

Moderaterna är i teorin för ett svenskt Natomedlemskap, men eftersom en stor majoritet på väljarmarknaden är motståndare eller skeptiska väljer partiet att ligga lågt.

Om inte ÖB Sverker Göranson och andra ledande militärer börjar tala klarspråk om vårt fullständiga Natoberoende…Och har man som ÖB sagt A – att den svenska försvarsförmågan inskränker sig till en vecka – bör man också kunna säga B: att hela den svenska försvarsplaneringen utgår ifrån att vi i en händelse av en konflikt ska få stöd av Nato.

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen var också på plats i Sälen. Han konstaterade krasst att Sverige inte kan förlita sig på att Nato rycker ut enligt artikel 5-förbindelsen: “Antingen är man medlem eller så är man det inte”.

Nog för att det finns och har funnits en genuin vilja att hjälpa förtryckta kvinnor i Afghanistan eller diktaturens offer i Libyen. Men det förändrar inte det faktum att ett svenskt deltagande i Natoledda insatser utomlands också handlar om att samla pluspoäng hos försvarsalliansen.

Där har du ytterligare en sanning att berätta för svenska folket, Reinfeldt.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: