SKURKSTATEN DDR MED SIKTE PÅ SVERIGE

Svenska Dagbladet, Stockholm, den 20 februari 2013 recenserade Christoph Anderssons nya bok Operation Norrsken. Om Stasi och Sverige under kalla kriget (324 s. Norstedts, 2013). En planerad östtysk smutskastning av Sverige kom av sig när Stasi började uppskatta Olof Palme. Christoph Anderssons nya bok har mycket att lära oss om umgänget med en diktatur. Se utdrag nedan:

Under 1970-talet fanns inom svensk vänster en förmildrande syn på de kommunistiska länderna i det dåvarande östblocket. Många hade en vag uppfattning om att folken i dessa länder – trots att de inte uppnått Västeuropas nivå av välstånd och yttrandefrihet – bara hade valt en annan väg mot ett bättre samhälle. Men det fanns saker som allvarligt störde denna positiva bild. Ett sådant exempel var att en av dessa öststater – DDR – hade tvingats stänga in sina egna medborgare med en mur för att inte tömmas på folk.

För den som fortfarande har kvar illusioner om ”arbetar- och bondestaten” DDR är Christoph Anderssons bok ”Operation Norrsken” mycket nyttig läsning. Här målar Sveriges Radio-journalisten Andersson upp bilden av en skurkstat, som inte bara försökte låsa in sitt eget folk utan också illegalt sålde vapen till vem som helst, sände ut desinformationskampanjer och spionerade på allt och alla – oberoende av om det handlade om den egna befolkningen eller omvärlden.

Boken visar att en ganska välvillig syn på Östtyskland under 70-talet också växte fram hos Socialdemokraterna, som ju historiskt annars hade fjärmat sig från kommunister. Detta var något som den östtyska säkerhetstjänsten lade märke till. I hemlighet hade Stasi tidigare arbetat med en bok som skulle smutskasta Sverige. Vårt land skulle framstå som en vindflöjel som låtsades neutralitet, men i själva verket lydde USA och Nato. Man skulle också sprida bilden av svensk följsamhet gentemot nazisterna under andra världskriget. Men boken kom aldrig ut, utan låstes in i ett kassaskåp. Stasi hade nämligen börjat uppskatta Sveriges nye statsminister Olof Palme, som man tyckte verkade ha en bättre attityd gentemot DDR.

Och kanske hittar man denna mer välvilliga inställning i det faktum att den dåvarande S-regeringen i mitten av 80-talet gav tillstånd för export av högtryckspressar från Asea till DDR. Det handlade om maskiner som skulle användas för att tillverka tonhuvuden för bandspelare – men som också kunde användas för framställning av kärnvapen. Att regeringen utgick från att det var tillräckligt att skriftligen förmana DDR att inte använda pressarna till sådan produktion eller att sälja vidare dem till ett tredje land, tyder på en stor portion godtrogenhet, för att inte säga ansvarslöshet.

”Operation Norrsken” visar också upp svenskt näringsliv från dess sämsta sida.

Boken ger oss också exempel på Stasis svenska aktiviteter förutom vapenhandel. Det handlade till exempel om placeringen av spioner i Sverige, allt för att få kunskap om den svenska synen på DDR, men också för att påverka Sverige i ”rätt” riktning. Stasi var långsiktigt i sitt arbete. En ung teologistudent skickades exempelvis till Sverige för att spionera, blev efter en tid prästvigd och till slut professor. Under alla år rapporterade han till Stasi. Ingen uppgift var för liten för att notera och arkivera.

En annan pikant historia är Stasis desinformationskampanj om aids; sjukdomen skulle ha skapats i ett amerikanskt laboratorium i syfte att ta fram ett biologiskt vapen. Stasis fabricerade ”sanning” övertygade exempelvis den svenske filmaren Roy Andersson – som fick uppdraget att göra en informationsfilm om aids åt Socialstyrelsen.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: