MISSLYCKAT ANGREPP PÅ HERBERT TINGSTEN

Tidningen Expressen publicerade den 6 mars 2013 en artikel av författaren Lars Gustafsson som avfärdar nya forskningsrön kring Herbert Tingsten som rent nonsens. Utdrag nedan:

En forskare – som kanske skulle må bra av att forska lite mera – Mikael Nilsson, har under stort ståhej lanserat idén att Herbert Tingstens publicistiska verksamhet var baserad på CIA-understöd. Till och med ett dokumentärprogram i radio var planerat kring den sensationella upptäckten.

Det har dock, meddelas det, uppskjutits på obestämd tid, sedan expertisen har visat hur lite Mikael Nilsson hade på fötterna.

Bra så.

För den som kände Tingsten lite grann är det en fullständigt absurd idé att denne – jag skulle nästan säga fanatiske – motståndare till Sovjetdiktaturen och allt vad den stod för, skulle ha behövt extra uppmuntran av CIA för sin publicistiska verksamhet. Snarare hade han nog kunnat tjäna som en inspirationskälla för CIA.

Bakgrunden är Tingstens kontakter med en för oss som var kulturellt aktiva på 60-talet helt välbekant organisation, Kongressen för kulturens frihet, CCF. Kongressen, som hade sitt centrum i Paris, ordnade symposier inte olika PEN:s rundabordsamtal, och var framför allt viktig genom sina tidskrifter, främst Encounter, med Stephen Spender och Melvin Lasky som redaktörer.

Encounter var viktig för tidens engelskspråkiga författare och ett viktigt inslag i debatten om demokratiernas överlevnad. Men kongressen var också initiativtagare och sponsor till en rad andra tidskrifter av liknande karaktär, Der Monat i Österrike, Transition i Uganda, och i Sverige Kulturkontakt.

När det vid 60-talets slut blev alltmera uppenbart att en del kongressens beaktansvärda resurser kom från CIA:s anslag, blev situationen för dessa tidskrifter kontroversiell och de lades så småningom ner. Något hade väl detta också att göra med ett förändrat internationellt läge. Det kalla kriget var inte längre riktigt lika kallt.

Ingenting av detta var någon hemlighet. Till skillnad från Tingsten som aldrig var med som medlem eller deltog i en enda av de antikommunistiska CCF-kongresserna (som han i sina memoarer beskriver som alltför tråkiga), var Ingemar Hedenius, Vilhelm Moberg, Eyvind Johnson och Harry Martinson medlemmar i den svenska underavdelningen, Svenska kommittén för kulturens frihet.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: