POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 1 DEN POLITISKA REALISMEN

En betydelsefull skola inom modern utrikespolitisk forskning är den realistiska skolan som ser internationell politik främst som en maktkamp mellan stater. Världen saknar en central auktoritet, en världsregering och den är inte heller önskvärd.

Realismen inom international relations har en lång historia innan geopolitikens genombrott 1899. Bland realismens grundare finns Tukydides, Machiavelli och Hobbes. 1900-talets klassiska realism representeras främst av amerikanen Morgenthau. Den klassiska versionen har i dag i stor utsträckning ersatts av neorealism. Här kommer endast i korthet att beröras offensiv realism enligt den amerikanske professorn John J. Mearsheimer.

Realisterna inom utrikespolitiken framhäver de begränsningar som den mänskliga naturen påtvingar politik genom avsaknaden av en världsregering. Därmed blir huvudaktörerna på den internationella politiska scenen staterna där makt och säkerhet är de mest betydelsefulla komponenterna. Redan den klassiske grekiske historikern Tukydides presenterade realistiskt tänkande.

Den mänskliga naturen är utgångspunkten för realism inom utrikespolitiken. Realisterna ser människor som i grunden egoistiska i en sådan utsträckning att det egna intresset överväger i förhållande till moraliska principer.

Realister och särskilt vår tids neorealister anser att avsaknaden av regerande, i verkligheten anarki, är det som har det främsta inflytandet inom den internationella politiken.

Eftersom realisterna betraktade världen som anarkisk kom säkerhet att vara en central fråga. För att uppnå säkerhet måste staterna söka ökad makt och eftersträva maktbalans i syfte att hejda potentiella angripare.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: