POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 4 THOMAS HOBBES

Engelsmannen Thomas Hobbes (1588–1683) var en av de ledande tänkarna i Väst som på 1600-talet sökte befria modern vetenskap från bland annat det begränsande skolastiska arvet. Människan i Hobbes verk var individualist mer än moralisk och social varelse. Hon påverkades av “a perpetual and restless desire of power, that ceases only in death” (Leviathan XI 2).

En av Hobbes mest kända begrepp var det anarkiska naturtillståndet, som denne betraktade som ett krigstillstånd, “such a war as is of every man against every man” (XII 8). Denna syn byggde på hans åsikter om den mänskliga naturen och det tillstånd människan befinner sig i.

Denne banbrytande engelske tänkare ägnade sina verk främst åt relationer mellan individer och det finns därför inte särskilt många kommentarer om förbindelser mellan stater. Vad han skriver kan dock tolkas så att relationerna mellan individer i naturtillståndet ofta är en skildring av staters förbindelser med varandra. När väl stater har bildats är människors kamp för makt grunden för deras agerande som ofta tar sig uttryck i försök att dominera andra stater och folk.

Stater “for their own security, enlarge their dominions upon all pretences of danger and fear of invasion or assistance that may be given to invaders, [and] endeavour as much as they can, to subdue and weaken their neighbors” (XIX 4).

Således är kamp för makt en av Hobbes grundtankar då det gäller förbindelser mellan stater.

Samma grundtanke skulle senare vara av betydelse när den amerikanske professorn Hans Morgenthau (1904 – 1980) utvecklade sin modell för internationella relationer. Morgenthau var starkt påverkad av Hobbes och han hade i stort sett samma människosyn som engelsmannen.

Hobbes hävdade att när människor lät en furste styra så skedde detta för att komma bort från naturtillståndet med allas kamp mot alla. Men kriget fortsätter ändå att dominera förbindelserna mellan stater. “This does not mean that states are always fighting, but rather that they have a disposition to fight” (XIII 8).

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: