POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 6 JOHN J. MEARSHEIMER

John J. Mearsheimer (f. 1947) är den ledande företrädaren för den offensivt realistiska skolan. Hans teori om stormaktskonkurrens bygger på det internationella systemets anarki och grundar sig inte på den mänskliga naturen. Sammanfattningsvis skriver Mearsheimer i sin bok The Tragedy of Great Power Politics följande:

Given the difficulty of determining how much power is enough for today and tomorrow, great powers recognize that the best way to ensure their security is to achieve hegemony now, thus eliminating any possibility of a challenge by another great power. Only a misguided state would pass up an opportunity to be the hegemon in the system because it thought it already had sufficient power to survive.

I världspolitiken finns det inte någon status quo-makt: “A great power that has a marked power advantage over its rivals is likely to behave more aggressively, because it has the capability as well as the incentive to do so.”

Mearsheimer tror inte att någon supermakt i dagens värld kan bli en global hegemon. I stället tror han att stormakter kan bli regionala hegemoner. I världspolitiken söker en stormakt att förhindra att andra stater blir hegemoner, därför att detta kan leda till inblandning i den egna statens politik. En hegemon som Förenta Staterna ingriper i andra regioner främst när stater i dessa regioner inte lyckas förhindra framväxten av en hegemon

Mearsheimer åsikt är att Kinas ökande maktinflytande inte kommer att utvecklas med fredliga medel och att USA kommer att söka att förhindra att Kina blir en regional hegemon. Han är övertygad om att Kina kommer att försöka dominera Östasien på ett liknande sätt USA gör i den västliga hemisfären. USA kommer också att sträva efter att bilda en koalition som kan utgöra en motvikt mot Kina genom samarbete med Indien, Japan, Sydkorea, Vietnam och Indonesien. Syftet är att förhindra Kinas växande möjligheter till dominerande inflytande i Östasien. Bevis för detta finns i USA:s närmande både till Indien och den tidigare fienden Vietnam.

Den amerikanske professorn har också påpekat att Australien bör oroa sig över Kinas växande makt, något som kommer att leda till en intensiv säkerhetspolitisk konkurrens mellan Förenta Staterna och Kina. Mearsheimer har mycket riktigt påpekat att Kina i dag använder sig av amiral Mahans teorier om sjömaktskontroll i Stilla havet.

Den moderna statens primära mål är att överleva och skydda sig vilket främst innebär att bevara den territoriella integriteten och politisk självständighet. Det är dock inte alltid så. Förenta Staterna ser sig själv som garant, och är det också, för fred och frihet och som beskyddare av den västliga civilisationen. Det innebär givetvis att USA förser sitt eget territorium med ett mycket starkt militärt skydd men har en övergripande politik med omfattande allianser. I dagens värld anser USA att Europa bör och kan svara för det egna militära skyddet och man stärker i Washington DC när detta skrivs i november 2012 den amerikanska närvaron i Stillahavsområdet. EU har i stor utsträckning i Europa lyckats bygga upp en union som garanterar säkerhet mot både inre konflikter och yttre angrepp. En rad medlemsstater har emellertid en extra militär ”försäkring” genom medlemskap i NATO, där även USA är medlem.

Klassisk geopolitik och den realistiska skolan har mycket gemensamt men inte allt.

Konkurrensen mellan staterna äger inte rum i ett tomrum, utan i den konkreta, verkliga världen men numera inte bara till lands, till sjöss och i luften utan även i rymden. Det finns mycket som talar för att konkurrensen inom en nära framtid kommer att flyttas ut i rymden med tillskapandet av nationella rymdstyrkor. Framtida konflikter kan också komma att äga rum i cyberspace.

Advertisements

One Response to “POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 6 JOHN J. MEARSHEIMER”

  1. hurtig lån Says:

    This article offers clear idea in support of the new viewers of blogging, that actually how
    to do running a blog.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: