POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 7 LAND MOT HAV – EURASIEN MOT OCEANERNA – SIR HALFORD MACKINDER

Enligt den engelske geopolitikern Sir Halford Mackinder utgår världens huvudsakliga makt från den eurasiatiska landmassan, som är världens största (Europa och Asien) med omkring 75 procent av jordens befolkning och som har 75 procent av jordens råvaror. Här finns också ett klimatiskt bälte som är väl lämpat för en omfattande produktion av födoämnen. I Eurasien ligger också två av jordens mest dynamiska ekonomiska områden, Europa och Asien.

Oceanerna täcker 70 procent av jordens yta och är huvudförutsättningarna för handel och kommunikationer.

Under historiens gång har kontroll över oceanerna betraktats som förutsättning för rikedom och makt.

Huvuddelen av norra halvklotet domineras av stora landmassor, medan det sydliga halvklotet till största delen består av oceaner. Stora delar av södra halvklotet är av klimatskäl mindre lämpade för jordbruk och produktion av födoämnen. Det leder till att det norra halvklotet har en större betydelse än det södra.

I den internationella konkurrensen är det främst landmakter i Eurasien som står mot stater som har en ledande kontroll oceanerna – tidigare främst England och sedan andra världskrigets slut Förenta Staterna.

Historiskt har landmakterna strävat efter att få tillgång till oceanerna och sjömakterna har strävat efter att förhindra detta och tränga tillbaka och isolera landmakterna.

Advertisements

One Response to “POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 7 LAND MOT HAV – EURASIEN MOT OCEANERNA – SIR HALFORD MACKINDER”

  1. internetwebshop Says:

    internetwebshop…

    POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 7 LAND MOT HAV – EURASIEN MOT OCEANERNA – SIR HALFORD MACKINDER | Världsinbördeskriget…

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: