POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 8 RUDOLF KJELLÉN, MACKINDERS HJÄRTLANDSTEORI, SPYKMANS RANDOMRÅDESTEORI OCH MAHANS SJÖMAKTSTEORI

Det var den svenske politikern, statsvetaren och geografen Rudolf Kjellén, som skapade termen geopolitik vid slutet av 1800-talet.

Den brittiske geografen Halford J. Mackinder (1861-1947) hävdade att det stora slätt- och stäppområde, som sträcker sig från Ungern i väst till Mongoliet i öst var ett dominerande område. Han kallade först delar av Sibirien för ”pivot area” men kom senare att kalla det ”hjärtlandet”.

Den stat som hade makten i hjärtlandet skulle ha möjlighet att därifrån vara i stånd att lägga under sig stater till öst, syd och väst. Det hade nästan lyckats för mongolerna, som på 1200-1300-talet lade under sig västra Ryssland, Ungern, Svarta Havsområdet, Turkiet, Syrien, Irak, Iran och Pakistan, samt Kina, nordvästra Indien, Tibet och Korea.

Ryssland och Sovjetunionen kom i viss utsträckning historiskt att bli mongolernas arvtagare.

Den amerikanske geopolitikern Nicholas J. Spykman (1893 – 1943) var född i Nederländerna. Han hävdade i sitt författarskap att den mest betydelsefulla delen av Eurasien var randområdena längs kusten från norra Skandinavien till Berings sund mellan Asien och Amerika. Det området kallade han för ”rimland” eller ”randområde”. Det var ett buffertzon mellan landmakterna och sjömakterna.

Det eurasiatiska randområdet förfogade över fruktbara områden med rikligt av regn och större materiella resurser än hjärtlandet. Spykmans slutsats var därför att den makt som behärskade randområdet också behärskade Eurasien. Den som behärskade Eurasien hade därmed kontroll över världens öde.

Kampen om världen pågår därför främst i randområdet i Eurasien och de kring detta liggande haven.

Det är här landmakter och sjömakter kämpar om kontroll.

Alfred Thayer Mahan (1840 – 1914) var en amerikansk amiral och sjömaktsexpert och i sina huvudverk presenterade han det betydelsefulla sammanhanget mellan sjömakt och ett lands nationella styrka.

Historiskt sett hade dominansen av handel på haven varit nyckeln till Englands styrka. USA behövde till skydd en stark flotta med baser både i Karibiska havet och i Stilla havet.

President Theodore Roosevelt studerade med intresse Mahans teorier och kom också att inrätta baser för den amerikanska flottan enligt Mahans teser.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: