POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN: DEL 9 KLASSISK GEOPOLITIK – NÅGRA HISTORISKA SYNPUNKTER – KLASSISK GLOBAL GEOPOLITIK I HISTORISK BELYSNING

Storbritannien var länge den ledande sjömakten i världen och fungerade som balanserande makt i förhållande till maktstriderna på den europeiska kontinenten. De främsta makterna som sökte dominans i Europa var Ryssland, sedan Sovjetunionen och även Tyskland. Det ledde till första och andra världskriget och det kalla kriget. Det europeiska enandet efter det kalla kriget har medfört att USA inte spelar samma balanserande roll i Europe som 1945 till 1991.

Under det kalla krigets inledningsskede förde USA en politik för att åstadkomma en befrielse av de europeiska länder som Sovjetunionen erövrade efter andra världskriget. Denna politik förändrades under slutet av 1940-talet och ersattes av ”containment”, ett tillbakahållande av Sovjet med fredliga medel. Denna politik förändrades under president Ronald Reagans presidentperioder under 1980-talet, då seger över Sovjet i det kalla kriget blev målet. För att bidra till den sovjetiska kollapsen använde Reagan främst ekonomisk och politisk krigföring.

Under det kalla kriget hade USA ett stort antal militära baser runt omkring i världen. Efter Sovjetunionens kollaps 1991 har hotet mot Västeuropa och de befriade central- och östeuropeiska staterna minskat. Det har medfört att USA efter millenieskiftet mer kommit att ägna intresse åt stormakten Kinas framväxt och Stilla Havsområdet.

Av stor betydelse har sedan USA blev enda supermakt randområdet i Mellersta Östern haft (Iran, Irak och Afghanistan). Ur geopolitisk synpunkt är det mycket som talar för att USA bör inleda samma sorts politik som gentemot Sovjetunionen mot Kina, som stadigt ökat sin ekonomiska och militära styrka efter Sovjetunionens fall. Detta skulle vara möjligt med hjälp av det stora antalet allierade stater USA har i Asien.

Förhållandena mellan USA och Eurasiens randområden har en avgörande betydelse för världspolitiken.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: