POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN – DEL 10 SPYKMAN OCH GRAND STRATEGY I USA

Enligt Spykman var det största hotet när han skrev sina geopolitiska verk självfallet att Tyskland segrade i Europa och Japan i Asien under andra världskriget. Det skulle innebära ett slut på maktbalansen i Eurasien och skulle ge segrarna möjligheter att vända sig mot Amerika under efterkrigstiden. Man skulle i praktiken kunna åstadkomma containment av Nordamerika.

En allierad seger under andra världskriget skulle leda till att USA kunde projektera sin makt och inflytande i randområdet i Eurasien. I stället kunde USA verkställa containment av Eurasien.

USA måste i försvaret av Väst se till att någon dominerande makt eller koalition av stater inte växte fram i Eurasien, som kunde utgöra ett hot.

Om stormakterna i Eurasien förblev splittrade skulle USA kunna kontrollera oceanernas sjövägar och använda randområdet som en framskjuten front.

Kontrollen av oceanerna var avgörande eftersom de utgjorde ett skydd för USA. De kunde användas av konkurrerande nationer för att få tillgång till det västliga halvklotet.

Viktigt var också att USA inte drog sig tillbaka till ”fästningen Amerika” utan hade ett framskjutet försvar inom randområdet.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: