POLITISK REALISM OCH DEN KLASSISKA GEOPOLITIKEN DEL 11 KARTOGRAFI OCH GEOPOLITIK

Kunskaperna i geografi brister ofta i dagens skolor. Media presenterar alltför litet geostrategi och geopolitiskt tänkande. Man behöver bara gå tillbaka till upptäckternas tidevarv för att förstå geografins betydelse. Amerika hade därmed ett nära förhållande till geografi från början. Upptäcktsresorna på den den nordamerikanska kontinenten är fortfarande levande i USA:s kultur. Från åtminstone 1890-talet betraktades geografin som en del av vardagen.

Det är dags att återuppliva kartkunskaper (topografi och kartläsning) i skolorna så att eleverna förstår hur synen på tid och rum har förändrats under årtusendena. Arvet efter Kjellén, som förklarade hur nationer utvecklades och i vilken riktning de färdades, är till stor del bortglömt i skolan.

Under tiden efter andra världskriget studerades geopolitiken enbart för sitt historiska värde men nästan allt strategiskt tänkande i västvärlden har sina rötter i geopolitiken. I själva verket har amerikansk utrikespolitik ända sedan 1890 styrts av geostrategiska grundtankar. Den pågående globaliseringen borde, inte bara i Europa och Sverige utan även i Förenta Staterna, öka intresset för geopolitiken.

Det antika Grekland, så avgörande för västvärlden, hade sin identitet klar. Där var man européer och talade om de som bodde i öster som ”asiater”. Det romerska imperiet byggdes upp kring Medelhavet. Det var i Europa det westfaliska statssystemet växte fram. Det kalla kriget skapade onaturliga gränser genom kommunistiska erövringar.

Kina är ett klassiskt exempel på geopolitik i praktiken men det officiella Kina värjer sig mot den geopolitiska vetenskapen (bortsett från Mahan, se ovan) på samma sätt som det kommunistiska Sovjetunionen. Geopolitiken var ”imperialistisk” till sin natur hävdades då i Moskva. För den som vill få en övergripande geopolitisk och geostrategisk bild av Kina och landets historia finns till exempel boken China: A Macrohistory av Ray Haung (1989).

Geopolitiska kartböcker är betydelsefulla. Under senare år har den brittiske geopolitikprofessorn em. Ewan Anderson publicerat en rad värdefulla geopolitiska kartböcker: Anderson, Ewan, An Atlas of World Political Flashpoints – A Sourcebook of Geopolitical Crisis. London, 1993, Anderson, Ewan, International Boundaries and Global Political Flashpoints: An Atlas of Conflict: A Geopolitical Atlas, 2003 och Anderson, Ewan, International Boundaries: A Geopolitical Atlas, 2004.

För kartbokens och kartans historiska utveckling i allmänhet se Jeremy Black, Maps and History, Yale University Press, 1997.

Geopolitiken förekommer i dag i alla mediasammanhang: i dagstidningar, tidskrifter och på TV för att inte tala om Internet. Geopolitiken, när den skildras i dagstidningar, görs ofta om så att betecknas enbart som en maktlära. Sanningen är att geopolitiken är en vetenskap för att analysera internationella relationer med huvudvikt på geografins betydelse.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: