SVENSK MYNDIGHET PRODUCERAR FILM FÖR SKOLAN OM KOMMUNISTISKA BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN

Några av de värsta brotten mot mänskligheten i modern tid har begåtts av de kommunistiska regimerna i Sovjet, Kina och Kambodja. Forum för levande historias nya film Från dröm till terror skildrar i 16 fristående avsnitt allt från arbetslägren Gulag till regimernas propaganda. Filmen presenteras hösten 2013.

Film vänder sig till elever och lärare i år 9 och gymnasiet. Till varje avsnitt finns övningar med kopplingar till historien och idag. För fördjupning finns en elevtidning och en faktaskrift att beställa. Syftet är att öka kunskaperna om de brott som begåtts…

Forum för levande historia arbetar för att motverka intolerans genom att berätta om brott mot mänskligheten i historien och i vår samtid. Med både beprövade och innovativa metoder och arbetssätt, allt från pedagogiska material och utställningar till seminarier och sociala medier – förmedlar forumet kunskap och skapar dialog. Personlig identifikation och möjligheten att testa egna värderingar och normer står ofta i fokus. Man vänder sig främst till lärare och elever i årskurs 9 och gymnasiet…

Arbetet sker utifrån en övertygelse om att det går att dra lärdom av historien för att motverka och förebygga intolerans. På så sätt bidrar upplysningsarbetet till att stärka demokrati, tolerans och respekt för mänskliga rättigheter.

Verksamheten sker runt om i Sverige, i samarbete med lokala, regionala och nationella aktörer. Forumet ät också aktivt på den internationella arenan.

I lokalen i Stockholm arrangeras utställningar och debatter. Här finns också ett referensbibliotek.

Advertisements

Tags: , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: