BRIST PÅ SJÄLVDISCIPLIN OCH ARBETSMORAL?

Svenska Dagbladet, Stockholm, publicerade den 12 juli 2013 en ledarartikel om Sveriges och Västerlandets nuvarande situation. Nedan ett utdrag:

I boken Civilisation (2011) skriver Niall Ferguson om sex institutioner som en gång fick Väst att gå om övriga världen i utveckling: konkurrenskraft, vetenskap, äganderätt, modern läkarvetenskap, konsumtionssamhället och arbetsmoral. I dag sackar Europa efter på flera punkter, särskilt vad gäller konkurrenskraft och arbetsmoral. I vår del av världen tror vi oss ha födslorätt till en viss nivå av välfärd. Men den är inte alls självklar. Vi måste jobba för den. Om det stämmer, som ekonomerna Tino Sanandaij och Magnus Henrekson skrev på DN Debatt (6/7), att dagens svenska ungdomar har svårt med ”självdisciplin, social kompetens, motivation, arbetsmoral, uthållighet, pålitlighet, punktlighet och emotionell stabilitet”, så bådar det inte gott för framtiden. Vi behöver röra oss framåt, inte bli höga på nostalgitrippar.

Kommentar: Under det röda kvartsseklet förde socialdemokraterna en för Sverige katastrofal ekonomisk politik. Landet har ännu inte hämtat sig efter den perioden. Om socialdemokratin, miljöpartiet och vänsterpartiet lyckas erövra regeringsmakten vid valet 2014 är risken stor att Sverige får uppleva en ny tillbakagång.

Tags: , , , , ,

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: