SÄPO KOMMER TILL FÖRFATTAREN BERTIL HÄGGMANS ARBETSPLATS FÖR FÖRHÖR

År 1965 flyttade författaren Bertil Häggman efter avlagd jur kand-examen till Stockholm. Den 18 september 1966 kom två poliser från Säpo (utan förvarning) till min arbetsplats. Man hävdade att jag var misstänkt för olovlig underrättelseverksamhet men jag gavs inte tillfälle att ha juridiskt ombud närvarande. Säpomännen uppgav att de gripit en norsk medborgare. Egendomligt nog hade han samma namn som den person som rapporterade till Säpo från den antikommunistiska konferensen i Lund om kommunism. Hur som helst var han Stasiagent, hävdades det, och hade uppgifter om min adress och telefonnummer i sin anteckningsbok.

Det har varit omöjligt att få del av förhörsprotokollet. Det kan ha gallrats ur arkivet. År 2007 skrev Häggmantill Stasiarkivet i Berlin och förhörde mig om det hade funnits någon Stasiagent med det namn som Säpo uppgav för mig 1966. Svaret var att någon med det namnet hade inte funnits som agent. Resultatet av förhöret i Stockholm blev att någon förundersökning inte inleddes och det blev då givetvis inte något åtal.

Förhöret i Stockholm har behandlats i artikeln ”Svensk statstjänsteman kräver insyn hos Stasi”, Statstjänstemannen 8-9/1991, av Christoph Andersson. Han påpekar där:

”Ett klassiskt Stasitrick var just att misstänkliggöra sina motståndare. Särskilt populärt var det att framställa dem som – Stasiagenter. Ju mer offret förnekade uppgifterna, desto trovärdigare skulle han framstå som iskall agent. Bertil Häggman är övertygad om att han finns omnämnd i Stasis jättelika register.”

Men jag finns inte i det registret. Efter ett stort antal försök från 1991 till 2005 att få reda på det kan det konstateras. Alla registerakter är dock inte genomgångna. De som är sönderrivna håller på att repareras. Det troliga är att min akt har förstörts av Stasi eller numera finns i Moskva.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: