SÄPO INGRIPER MOT KRITIK AV EN SOVJETDIKTATOR 1964

Under 1964 kom jag att engagera mig i Baltiska kommittén (BK), som bildats i april 1943 för att ge stöd åt de av Sovjetunionen ockuperade baltiska staternas kamp för frihet och oberoende. Professor Birger Nerman ledde under många år kommitténs arbete. Ursprungligen bestod kommittén av fyra ledande exilbalter och fyra svenskar.

BK inledde sin verksamhet med en informationskampanj om Baltikum men fick snart andra uppgifter. Hösten 1945 blev det känt att regeringen beslutat att lämna ut ett antal baltiska militärer, som kämpat mot Sovjet under andra världskriget, till ryssarna. En opinionsstorm utbröt och BK telegraferade till Konung Gustaf V. Man kontaktade också regeringsmedlemmar. BK fortsatte under 1950-talet med en omfattande informationsverksamhet och utökade internationella kontakterna med andra antikommunistiska organisationer.

Sedan det blivit känt att Sveriges regering hade inbjudit Sovjets diktator på besök samarbetade BK med Junikommittén (JK), som bildats för att protestera mot besöket. Författaren Bertil Häggman var till en början medlem av JK:s kommitté i södra Sverige och senare under 1960-talet blev han en av BK:s fyra sekreterare.

Ledande borgerliga politiker och intellektuella gav sitt stöd till motståndet mot det sovjetiska besöket som professor Herbert Tingsten, riksdagsmannen Manne Ståhl, professor Hugo Osvald, författaren Eyvind Johnson, chefredaktören Torsten Tegnér och skriftställaren Ture Nerman. Häggman skrev en artikel i JK:s bok Friheten möter diktatorn om Chrusjtjov.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: