NORGE BER USA LÄMNA UPPGIFTER OM NORSKA STASIAGENTER

Aftenposten, Oslo, rapporterade den 16 juni att den norske justitieministern Anders Anundsen kommer att be CIA om att få tillgång till uppgifter om östtyska Stasiagenter i Norge under det kalla kriget. Sveriges justitieminister fortsätter att mörka frågan om uppgifter om namnen på Stasiagenter som opererade i Sverige. Utdrag nedan:

– Det er både riktig og viktig å rette henvendelse til CIA. Vi er allerede i gang med undersøkelser i departementet, sa statsråden i Stortinget i dag. Anundsen svarte på en interpellasjon fra Anders B. Werp (H) i Stortinget, der han ba justisministeren ta et slikt initiativ for å få kartlagt den østtyske sikkerhetstjenesten Stasis virksomhet i Norge.

Anundsen er optimistisk med tanke på svar fra amerikanske myndigheter, men vet ikke om det vil bli stilt betingelser. Departementet har allerede begynt sonderingene hos CIA.

– Materialet bør være tilgjengelig for forskere, og jeg mener også at det har stor almen interesse. Jo mer vi vet og kan, desto bedre forståelse får vi for vår nære historie, sier justisministeren.

Norge kan dermed bli det første landet utenom Tyskland som har full oversikt over Stasis virksomhet i eget land.

I tillegg til å be CIA om informasjon knyttet til norske borgeres virksomhet, vil han også be om informasjon om DDR-borgere som flyttet til Norge før 1989.

Anundsen sier til Aftenposten at det er vanskelig å vite hvor lang tid det kommer til å ta å få materialet til Norge. – Men vi skal ha en nær og tett dialog med CIA, sier han.

Internasjonalt har historikere har i flere år kjempet for å få tilgang til denne informasjonen. I 2011 undertegnet 50 forskere fra flere land det såkalte Gotland-manifestet der man ba nordiske regjeringer om hjelp. Nå roses Norge som et foregangsland av initiativtagerne til oppropet – Helmut Müller-Enbergs og Thomas Wegener Friis.

Helmut Müller-Enbergs mener gamle Stasi-agenter fortsatt utgjør en risiko.

Han understreker at dette også er viktig for Norge: – Norge kan benytte muligheten til å finne ut hvordan motkrefter får fotfeste i landet. Det er viktig for å forsvare fred og demokrati.

Også Thomas Wegener Friis ved Syddanske universitet er svært fornøyd…Norge kan bli det første landet med fullstendig oversikt.

– Vi fikk utlevert en del på nittitallet. Men vi fikk ikke hele pakken, den gang handlet det mer om juss enn om historie. Man så det med juridiske briller, og har derfor ikke systematisk hentet informasjon om hele nettverket. Det er det potensialet som ligger i Rosenholz-filene fra CIA, at man kan få et komplett bilde som så langt ikke finnes i noe nordisk land, sier en entusiastisk Friis.

Friis håper at danske myndigheter nå vil følge på.

– Hvorfor har dette tatt så lang tid?

– Det er det flere grunner til. I første omfang handlet det om at man ikke så informasjonen med historiske briller, men med juridiske.

Han forteller også at de siste par årene ser interessen for kald krigs-historie ut til å ha steget. – 25 år etter at den kalde krigen var forbi, etableres stadig nye nettverk og initiativer, sier han.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: