SVERIGE BEHÖVER ETT PSYKOLOGISKT FÖRSVAR

Svenska Dagbladet, Stockholm, publicerade den 17 juli 2014 en artikel av Jakob Ljungman, vid tankesmedjan Frivärld (författare till rapporten ”Rysslands informationskrig i Litauen”) om bristen av psykologiskt försvar i Sverige. Den senaste tidens händelser i Ukraina har visat att rysk propaganda kan påverka opinionen både lokalt och internationellt. Samtidigt är flera andra forna Sovjetrepubliker under angrepp i form av massiva ryska informationskampanjer. Sverige måste ta hotet på allvar och återupprätta sin psykologiska försvarsförmåga, skrev Ljungman. Utdrag nedan:

När Styrelsen för psykologiskt försvar (SPF) lades ner 2008 övertogs myndighetens uppgifter av den nyinrättade Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB). Sedan dess har arbetet i praktiken lagts ned. MSB medger själva att man överhuvudtaget inte ägnar sig åt något arbete i syfte att försvara Sverige från utrikes påverkanförsök och regeringen nämner inte heller begreppet ”psykologiskt försvar” i sitt regleringsbrev. Det är en direkt farlig policy i dagens värld.

Ryssland röner stora framgångar med sin psykologiska krigsföring.

Det världen fick se [på Krim] var en minutiöst orkestrerad och planerad militär operation på flera nivåer. Allt från specialstyrkor till massmedier användes för att den ukrainska befolkningen skulle förlora viljan att bjuda motstånd samtidigt som omvärlden lämnade den ensam.

Det var först i efterhand det stod klart hur vilseledda medierna varit. Det rapporterades om utbredda fascistiska element under Euromaidan – vilket motbevisades i presidentvalet när partiet Svoboda fick 1,16 procent. På samma sätt fick vi höra att befolkningen på Krim ville tillhöra Ryssland, när många vallokaler i själva verket var stängda och Krimtartarerna bojkottade valet.

Det är hög tid att öppna ögonen för Rysslands informationskrigsföring. Även i länder där man inte har samma konfliktsituation används information och subversiva metoder i samma syfte som i Ukraina.

Litauen är ett av dessa länder. Under 2013 skedde det flera incidenter där den ryska staten var involverad. Ofta handlar det om situationer med svart propaganda, där man sprider information utan att ange avsändare. Ett exempel var läckandet av ett privat telefonsamtal mellan två litauiska diplomater. Under samtalet delade diplomaterna med sig av personliga åsikter om relationen mellan Armenien och Azerbajdzjan samt premiärminister Algirdas Butkevicius besök i S:t Petersburg. I efterhand avslöjades det att de ryska underrättelsetjänsterna låg bakom läckan.

Under Litauens ordförandeskap i EU under hösten ökade mängden mediala angrepp markant. Främst var det riktat mot Litauens internationella samarbeten som EU och Nato samt det Östliga partnerskapet.

Informationskrigsföring är ett hot om den kombineras med annan militär förmåga. Det är alarmerande att samtidigt som den militära aktiviteten i Östersjöområdet ökar – i september 2013 genomfördes Zapad 13, en av de mest omfattande övningarna sedan kalla kriget – så rapporterar Säpo om ökad rysk underättelseverksamhet i Sverige.

I detta är dock Ryssland inte ensamt. Svenska Dagbladet rapporterar (16/7) att Kina intensifierar sina försök att infiltrera svenska staten och näringslivet. Den stora nyheten denna gång är dataintrånget på två datorer vid UD i mitten av 00-talet. Kina och Ryssland är två länder som på några få år skapat cyberarméer i syfte att kontrollera informationssfären.

Det är inte fred i vår tid. Sverige står idag inför många utmaningar, båda ensamt och tillsammans med våra grannländer. En prioriterad fråga för Sveriges regering, oberoende färg, bör vara att återupprätta det psykologiska försvaret.

Försvarsminister Karin Enström brukar säga att alliansregeringen är den första regering som inte har lagt ned några förband. Det stämmer inte om man tar försvaret mot fientlig information och propaganda, det psykologiska försvaret, på allvar.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: