RUDOLF KJELLÉN OCH JAPAN

I sin senaste bok Geopolitik – en introduktion (2009) har Bertil Häggman bland annat forskat i frågan om termen geopolitik först användes av den svenske statsvetaren Rudolf Kjellén år 1899.

Professor Kjellén verkade under samma tid som den engelske geopolitikern Sir Halford Mackinder och den amerikanske amiralen Alfred T. Mahan. Det är inte belagt om de studerade varandras böcker. Mackinder företrädde tron på landmaktens betydelse i början av 1900-talet och Mahan var en stark förespråkare för sjömakt. Kjellén var övertygad om att de gamla europeiska imperierna var på väg mot nedgång och kanske fall. Han förespråkade självständiga nationalstater i hela Europa.

I slutet av 1800-talet och början av 1900-talet konstaterade Kjellén att Japan var en uppgående makt särskilt efter segern över Ryssland 1905. Han höll 14 offentliga föreläsningar vid Göteborgs universitet under rubriken ”Japan, världens nya stormakt.”

Redan 1904 hade Mackinder presenterat sin geopolitiska teori. Den gick ut på att det inom Eurasien fanns ett område, the Pivot Area, som var oåtkomligt för sjömakt. Kjelléns bok Staten som lifsform översattes till japanska av professor Abe Shigoro och publicerades i Japan 1936.

Vid en jordenruntresa i början av 1900-talet kom Kjellén att ägna Japan stort intresse. Under 1909 fick han tillfälle resa till både Japan och Kina, en resa som kom att betyda mycket för honom och hans geopolitiska arbete. I april inledde han färden landvägen som gick via Warszawa till Smolensk och Moskva. Därifrån tog han tåget till Vladivostok. Tredje dagen av tågresan passerades gränsstenen mellan Europa och Asien. Den 16 april hade tåget svängt söderut mot Kina. På vägen besöktes Mukden i Manchuriet. Efter ca 12 000 km lång resa anlände Kjellén den 19 april i till Peking. Det blev en vistelse under 12 dagar i den kinesiska huvudstaden och Kjellén kunde konstatera att Europas makt i Kina var på väg att försvinna:

Klangen av klockor, som börjat ringa till graven av hela den civilisationsfas över vilken Europa just nu yves, i äkta tragiskt övermod.

Resan fortsatte till sjöss mot Japan och Kjellén slog upp sitt högkvarter i Yokohama. Efter några dagar i Japan gjorde han jämförelser mellan Japan och Kina:

Japans själ är romantisk medan Kina är realistisk-klassisk, och Japans själ är progressiv medan Kinas är byråkratisk-konservativ.

En annan jämförelse: Japan verkar för Kjellén närmast vara socialistiskt – staten tar människornas hela välfärd på sin lott medan Kina verkar vara ett ”liberalt” land. Statsmakten är begränsad genom samhällslivets oberoende och de lokala makthavarnas inflytande ute i provinserna. Systemet skulle dock förändras med våld och 1949 etablerades en totalitär, centralistisk kommunistisk diktatur.

Kjellén var antirasist. Europa kunde, varnade han, gå mot sin undergång på grund av hybris.

I den svenske professorns planetariska system var fyra stormakter i riskzonen för nedgång (Österrike-Ungern och Frankrike).

USA och Ryssland var kommande supermakter enligt Kjellén. Kina kunde i framtiden vara på väg att få stort inflytande.

gautic01

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: