JAKOBINISMEN, KOMMUNISMEN OCH NATIONALSOCIALISMEN

Inför de svenska valen 2014 publiceras nedan Bertil Häggmans artikel om likheterna mellan de totalitära rörelserna jakobinism, kommunism och nationalsocialism. En röst på den rödgröna alliansen den 14 september 2014 är en garant för att vänsterextrema rörelser och ideologier åtminstone fram till 2018 på nytt börjar beskrivas med högaktning i media som kontrolleras av (s), (mp) och framför allt (v).

Franska revolutionens jakobiner var de första som utrotade och kriminaliserade sina fiender på ideologiska grunder. Edmund Burkes Reflektioner om franska revolutionen (svensk översättning,1982) utkom i original 1790 innan skräckväldet i Frankrike började. Men Burke räknade med den kommande terrorn: “I närvarande form kan (ert samfund) knappast bestå, men innan det finner en slutlig form kan det vara tvunget genomgå, som en av våra skalder säger, ‘en stor mängd oprövade existenser’, och i alla omvandlingarna renas av eld och blod” (s 238). Också övergången till militärdiktatur i Frankrike förutspåddes.

Lenin själv kunde ha skrivit Robespierres program säger en av hans främsta biografer, J. M. Thompson (Robespierre, New York 1936). Politiskt var terrorns organisatör i Paris en marxistisk revolutionär och jakobinerna genomförde en statskupp. Dessa var vänsterradikaler, som under franska revolutionen organiserade sig i klubbar. Jakobinerna, Marx och 1880-talets socialister utnyttjade och förvärrade impulser som redan fanns. Lenin, Hitler och Stalin, 1900-talets stenhårda totalitära jakobiner, grundade en politisk religion, som byggde på massornas maktövertagande ( Eugene H. Methvin, The Rise of Radicalism, New Rochelle, N.Y. 1973, s 84).

När kommunisterna tog makten 1917 i Ryssland inleddes en våldsam och brutal omvandling av det ryska samhället och en aggressiv världsrevolution. Nationalsocialisterna lärde under 1920- och 1930-talet mycket av sina sovjetiska förebilder. Bägge partierna, SUKP och NSDAP, var totalitära med jakobinska rötter. President Carters säkerhetsrådgivare skrev redan 1956 med den tyske statsvetaren Carl J. Friedrich:

“Much more typical and indeed unique in its scope is the liquidation of vast masses of people, categorized in an arbitrary fashion as ‘enemies of the people’ and therefore unsuitable for further existence in the totalitarian system. Such was the fate of the Jews killed by the Nazis in the death camps, or of the Polish officers murdered by the Russians in Katyn, or of the Chechen-Ingush deported IN TOTO to Siberia for llegedly having fought against the Soviet Union.” (Carl J. Friedrich – Zbigniew Brzezinski, Totalitarian Dictatorship and Autocracy, Cambridge, Mass., s 141).

De totalitära likheterna mellan kommunismen och nationalsocialismen är främst ett oinskränkt härskande av ett enhetsparti och dess ledare, en enda gemensam ideologi som legitimitet, den hemliga polisens centrala roll, kontroll av ekonomin men också utrotning av politiska och andra motståndare. Tar man bort några av dessa åtgärder passar citatet också in på (s) i Sverige.

Klassmördandet i Sovjetunionen var väl känt redan på 1920-talet i böcker av S.P. Melgunov, Essad Bey, I. Steinberg, Pavel Axelrod och Panait Istrati. I en intervju med den tyske journalisten Emil Ludwig 1931 sade Stalin att man från sovjetisk sida inte bara försökte skrämma de fientliga klasserna, som utgjorde 10 procent av befolkningen, utan syftet var att likvidera dem. Det skulle innebära 15 miljoner offer, men det blev troligen fram till år 1953 20 till 40 miljoner offer i Sovjet. I Folkrepubliken Kina rörde det sig förmodligen om 80 miljoner döda.

Koncentrationslägerchefen Rudolf Höss skrev i sina självbiografiska anteckningar, som gavs ut 1963 (s 139) att SS högkvarter (RSHA) sände ut till kommendanterna för de nationalsocialistiska lägren omfattande skildringar av de ryska koncentrationslägren. Det framhävdes särskilt tvångsdeportationerna av hela folk. Att jämföra kommunismens och nationalsocialismens brott är inte att försöka bortförklara eller minska avskyn för det brutala nationalsocialistiska rasmordet på judarna. I stället framstår allt tydligare att de bruna lärde av de röda. Men kommunisterna var inte huvudfienden för nationalsocialismen. Judarna var huvudmotståndaren (som i Hitlers ögon var ansvariga för kommunismen) och den bestialiska folkutrotningen ett rasmord medan den kommunistiska utrotningen av fiender var ett klassmord.

Ett intressant vittnesmål kommer från den tyske kommunistiske experten på frontorganisationer, Willi Münzenberg, som mördades på Stalins order. Den tyske experten skrev (Propaganda als Waffe, Paris 1937, s 172 ff) att Hitlerpropagandan inte nöjde sig med att använda motståndarens inrättningar för sina syften. Man studerade från den bruna sidan ständigt de röda, granskade varje fas i utvecklingen. Det finns knappast någon annan rörelse, som har övertagit så många medel och metoder från motståndaren.

I Sverige garanterar vänsterdominansen i den akademiska världen i stor utsträckning att utvecklingen från jakobinism över kommunism till nationalsocialism göms undan eller avfärdas. Den statliga säkerhetstjänstkommissionen menar att skildringen av SUKP som ett blodtörstigt parti är överdriven (SOU 2002:87). Det var deklasserade emigranter som flytt från Sovjet som spred “ohyggliga historier om bolsjevikernas framfart” (s 140). Kommunismens “mål var att upprätta en värld i frihet och jämlikhet” (s 134). Med en sådan inställning är det inte förvånansvärt att det jakobinska arvet hos Stalin och Hitler väntar på sin svenska undersökning. Den torde knappast initieras i den akademiska världen i Sverige och några statliga, av skattebetalarna finansierade utredningar om detta är beklagligtvis inte troligt. Sverige förblir om de rödgröna vinner valet 2014, som så många gånger tidigare, ett land som står utanför, där kommunismen i statliga utredningar beskrivs som en rörelse som strävar efter frihet och jämlikhet. Det gäller att värja socialismen, vare sig det är socialdemokrati eller kommunism.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: