DEN NYA STRIDEN FÖR FRIHET OCH DEMOKRATI I ASIEN – HONGKONGS STUDENTER GÖR MOTSTÅND

Kampen för frihet och demokrati fortsätter i Asien under 2010-talet. Motståndet i Hongkong mot regimen i Kina är för närvarande i fokus i media. Det finns fortfarande fyra kommunistregimer i Östasien: Kina, Nordkorea, Vietnam och Laos. Redan under 1960-talet fanns det i Sverige ett aktivt stöd för frihet och demokrati i Asien. Då försökte den nordvietnamesiska regimen att ta makten i hela Vietnam. Aggressionen mot Republiken Vietnam (Sydvietnam) inleddes på allvar under 1950-talet och gavs stöd av Sovjetunionen och Kina med vapen men främst genom propaganda. Syftet med propagandan var att skapa en hatstämning mot USA i Väst och tvinga fram ett tillbakadragande av trupper i Sydvietnam från de allierade nationerna USA, Filippinerna, Republiken Korea (Sydkorea), Thailand, Australien och Nya Zealand.

Under perioden 1965 till 1969 var författaren Bertil Häggman i Stockholm bland annat verksam med information om Vietnamkriget i som ordförande i Kommittén för ett fritt Asien (KFA). Verksamheten övervakades av Säpo och det finns ett omfattande arkivmaterial. Det består dock till huvuddelen av tidningsurklipp. Pressuppmärksamheten var omfattande. Senare, under 1970-talet, förekom samarbete med den informationsbyrå, som Sydvietnam (Republiken Vietnam) öppnat i den svenska huvudstaden.

I spetsen för en skandinavisk delegation besökte Häggman Vietnam år 1967, och delegationen togs emot av republikens statschef, generallöjtnanten Nguyen Van Thieu. Ytterligare besök ägde rum åren 1969 och 1971.

Från 1973 började det bli allt svårare att arbeta med upplysningsarbete till stöd för demokratierna i Asien. Möten och debatter stördes av den yttersta vänstern och Häggman utsattes för telefonhot.

Under besöken i Sydöstasien hade Häggman samlat material till en bok om politisk och psykologisk krigföring under Vietnamkriget. Det började som en promemoria och utvecklades till bokmanuset ”Victory in the Mind – Psychological Warfare and Propaganda During the Second Indo-China War”. Det är fortfarande opublicerat men delar av det har offentliggjorts i tyska och franska tidskrifter.

I manuset läggs bland annat vikt vid extremvänsterns opinionsbidrag över hela världen för åstadkomma ett amerikanskt tillbakadragande från Vietnam. Sydvietnam var på väg att bli en demokrati men pressad av hemmaopinion och världsopinion kom den amerikanska kongressen, sedan de amerikanska trupperna dragits tillbaka, att vägra fortsatt bistånd till Sydvietnam. Detta ledde till en snabb kollaps för Sydvietnams militära styrkor och en seger för diktaturen i Nordvietnam.

Häggmans erfarenheter från Sverige 1965 – 1975 var naturligtvis viktiga för denna analys. Under senare tid har forskare i USA åberopat min promemoria och pekat på bristerna i det demokratiska partiets politik under Vietnamåren på informationsområdet (i amerikansk public policy). Erfarenheterna från Vietnamkriget har i dag säkert en inverkan på politiken under Irakkriget och givetvis det nu pågående Afghanistankriget.

I mitt arkiv finns ett förslag, som lades fram av en PR-byrå i Stockholm för att förbättra informationsverksamhet om Vietnamkriget i Sverige. Så vitt jag vet kom detta förslag aldrig till användning.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: