KOMMITTÉN FÖR ETT FRITT ASIEN OCH VIETNAMKRIGET

Det pågående motståndet i oktober 2014 i Hongkong mot Pekingregimen har ökat behovet av dokumentation på svenska om annan motståndskamp mot kommunismen i Asien sedan andra världskriget.

Några av dessa var kampen mot kommunismen i dåvarande Malaya (numera Malaysia), försvaret av frihet i Korea i början av 1950-talet, notstpndet mot kommunistiskt maktövertagande i Indonesien under 1960-talet, försvaret i Thailand mot de kommunistiska rebellerna, den laotiska och kambodjanska motståndskampen mot marxist-leninistiska försök till maktövertagande.

Här nedan ges en kort historik över svenska borgerliga antikommunisters arbete för att upplysa om kampen mot kommunismen i Vietnam under åren 1965 – 1975.

Liksom i USA kom Vietnamkriget i Sverige att sammanfalla med ökande aktiviteter från yttersta vänsterns sida och vänstermotståndet mot USA:s stöd till Sydvietnam kom att bli mer intensivt i Sverige än i något annat land i Europa.

Gatudemonstrationerna i Europa ledde till en väpnad kamp i dåvarande Västtyskland och framväxten av en rad terrororganisationer som Baader Meinhof-ligan (Rote Armee Fraktion). Likartade grupper i Frankrike och Italien genomförde terrorattentat.

Sverige var under Vietnamkriget ett specialfall och är det fortfarande. I början av det ökande amerikanska militära och civila stödet till Sydvietnam styrdes Sverige av en socialdemokratisk regering. Sedan Olof Palme kommit till makten kom Sverige att övergå till en ”anti-imperalistisk” kurs och den svenska officiella politiken radikaliserades. Det gällde inte bara Vietnam utan Sverige bidrog med utlandshjälp till både socialistiska och kommunistiska regimer runt om i världen: Tanzania, Zimbabwe, Angola, Mocambique, Guinea-Bissau, Etiopien, Somalia och inte minst Nordvietnam.

Den radikala revolutionära retoriken, demonstrationer och vänsteraktiviteter utgjorde ett verkligt hot mot demokratin i Europa, särskilt under de stora och våldsamma demonstrationerna i Frankrike under 1968.

Kommittén för ett Fritt Asien grundades år 1965. Det blev möjligt, bland annat med hjälp av estniska och lettiska exilgrupper och antikommunistiskt inriktade studenter. KFA hade flera lokala kommittéer ute i landet.

KFA tryckte upp broschyrer, flygblad och annat tryckt material samt lät tillverka gröna plastmärken med texten ”Nej till Viet Cong”. Materialet delades ut i centrala Stockholm ofta i samband med FNL-demonstrationer.

Under perioden 1965 till 1975 medverkade kommitténs ordförande Bertil Häggman i Sveriges Radio men sällan eller aldrig i TV. Han deltog också under den perioden i en rad debatter med vänsterföreträdare om situationen i Vietnam, Laos och Kambodja.

Några år efter 1965 kom det politiska klimatet att hårdna och debatten blev alltmer vänsterinriktad. Sommaren 1967 reste en skandinavisk delegation på ett besök i Sydvietnam. Delegationen togs emot av dåvarande statschefen Nguyen Van Thieu (1923 – 2001) och fick träffa en rad tjänstemän i dennes administration. De reste också runt i Sydvietnam från Mekongdeltat i söder till staden Hue i norra Sydvietnam. Senare gjorde Bertil Häggman ytterligare två resor till Sydvietnam (1969 och 1971) och besökte då också Thailand, Laos och Taiwan.

I Sverige hade regeringen erkänt Hanoiregimen och det fanns inte någon svensk diplomatisk representation i Saigon. En sydvietnamesisk informationsbyrå kom att inrättas i Stockholm av The Vietnam Council on Foreign Affairs (Box 932, Saigon (ordförande rådet var Sydvietnams utrikesminister Tran Van Lam (1913 – 2001). Dess verksamhet innebar ett starkt stöd för kommitténs arbete. Under tiden växte stödet i Sverige för de kommunistiska revolutionärerna i Sydvietnam och den kommunistiska regimen i Hanoi. Självklart var samtliga Warszawapaktsländers ambassader i Stockholm involverade i stöd för Hanoiregimen. Olof Palme demonstrerade med den nordvietnamesiske ambassadören på Stockholms gator och angrep i tal Förenta Staterna som jämfördes med Hitlers Tyskland.

När kommunistregimen i Hanoi med stöd av Sovjetunionen, dess satelliter och Kina besegrade Sydvietnam 1975 hade det långa stödet för kommunistsidan fått till resultat att det existerade ett snedvridet opinionsklimat till förmån för vänsterrevolutionärer i Sverige i Vietnamfrågan. Det fortsatta stödet inom vänstern i Sverige för Hanoiregimen har bidragit till att försvåra studiet av det antikommunistiska arbetet för Sydvietnam och för ett fritt Asien i Sverige under perioden 1965 till 1975.

Advertisements

One Response to “KOMMITTÉN FÖR ETT FRITT ASIEN OCH VIETNAMKRIGET”

  1. Båtflyktning Says:

    Reblogged this on Vietnamkrigen and commented:
    I 1968 hevdet Olof Palme at FNL, som ble skapt av kommunistene i Nord-Vietnam, at «skal man snakke om demokrati i Vietnam, er det åpenbart at den i betydelig høyere grad representeres av FNL enn av de Forente Stater og juntaen deres». Jeg mener at han tok feil, men mange med samme synspunkt som hans ikke har skiftet meningen.
    Det har vært skrevet lite om svneskene som støttet Sør-Vietnam. Derfor mener jeg at innlegget “Kommittén för ett fritt Asien och Vietnamkriget” er interessant.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: