SVERIGES MILITÄRA BEREDSKAP MÅSTE ÖKA

Expressen (Stockholm) och Kvällsposten (Malmö) publicerade den 20 oktober 2014 en artikel av Katarina Tracz om behovet av bättre svensk militär beredskap. Utdrag nedan:

Även om det ännu inte är bekräftat vilken typ av verksamhet det rör sig om, eller vilket land som ligger bakom, tyder mycket på att det är Ryssland. Många tycks chockade över att ett så grovt intrång kan ske år 2014. Men om Ryssland är ansvarigt bör det inte förvåna. Kränkningen är i så fall en del av ett upptrappat och allt mer aggressivt mönster från rysk sida. Svenska beslutsfattare måste inse att Sverige påverkas av de ökade spänningarna i närom-rådet och agera därefter. Regeringen borde prioritera att kraftigt öka Sveriges militära beredskap.

I internationella säkerhetspolitiska kretsar har 2014 blivit ett märkesår. Ryssland har genom att invadera ett grannland omkullkastat den säkerhetspolitiska ordning som varit giltig sedan kalla krigets slut. Landets agerande bör dock inte komma som en överraskning för vare sig EU, Nato eller Sverige. I snart tio års tid har Ryssland genom ord och handling signalerat att landet återigen vill etablera sig som en militär stormakt.

Redan 2005 klargjorde president Putin sina ambitioner genom att hävda att Sovjetunionens kollaps var 1900-talets största geopolitiska katastrof.

Efter invasionen av Ukraina har Rysslands aggressiva beteende intensifierats. Främst har luftrumskränkningarna blivit fler.

Sammantaget pekar den [den ryska politiken] på hur [landet] försöker öka sitt inflytande i när- området. Utvecklingen den senaste tiden visar att Sverige inte på något sätt är undantaget dessa ambitioner.

Helgens händelser är en tydlig indikation på hur spänningarna i Östersjö- regionen har ökat. Sverige är i högsta grad en del av den nya miljön och måste stå berett att möta en allt mer alarmerande verklighet. Regeringen bör erkänna situationens allvar och fatta snabba och långtgående beslut därefter. En kraftig ökning av Sveriges militära beredskap bör vara närmast förestående.

Katarina Tracz är International Research Fellow vid The McCain Institute for International Leadership i Washington DC och biträdande chef för tankesmedjan Frivärld.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: