“KGB-CHEF PLANERADE FLERA MORD I SVERIGE”

Expressen (Stockholm) rapporterade den 4 november 2014 att i den topphemliga operationen AntiRYAN planerade den sovjetiske generalsekreteraren Leonid Brezjnev och KGB-chefen Andropov på 1980-talet att mörda den svenska stats- och militärledningen.

Ett 50-tal kärnvapenrobotar och atomminor skulle samtidigt sättas in mot Sverige.

De sensationella uppgifterna framförs i den nya boken “Omöjlig ubåt”, skriven av kommendören av första graden, Nils-Ove Jansson. Utdrag nedan:

Under åren 1992-95 var Nils-Ove Jansson chef för överbefälhavarens topphemliga Underrättelse- och säkerhetskontor och ställföreträdande chef för den militära underrättelse- och sökerhetstjänsten.

Ett kapitel ägnas åt den mindre kända sovjetiska underrättelseoperationen AntiRYAN på 1980-talet.

Operationen syftade till att upptäcka om USA och dess allierade planerade att sätta in ett överraskande kärnvapenanfall mot Sovjetunionen. Endast generalsekreteraren, KGB-chefen och ett fåtal politbyråmedlemmar och underrättelseofficerare var fullt insatta i operationen, skriver Nils-Ove Jansson.

I Sverige visste försvarsledningen ingenting.

Men den ryska planen gick ut på att om säkra underrättelser pekade mot ett kärnvapenanfall från väst – så skulle detta förekommas med ett eget, motsvarande anfall.

“Svenska stridskrafter och central ledningsförmåga skulle slås ut genom en kombination av olika åtgärder som fysisk bekämpning av baser, eliminering av ledande personal inom regeringen och försvarsmakten samt utslagning av elförsörjning och telekommunikationer.”

Det konstateras också att en viktig komponent i operationen var “de marina spetsnazförbanden som hade till uppgift att infiltrera svenskt territorium redan före krigsutbrottet och föra med sig kärnvapenladdningar”.

Enligt Nils-Ove Jansson innebar planen att de marina spetsnazförbanden skulle framgrupperas till Stockholmsområdet, de svenska marinbaserna – och kärnkraftverken. Där skulle de vara beredda att på order placera ut kärnladdningar på förutbestämda platser.

Vid den högsta beredskapsnivån skulle atomminorna osäkras.

Och allt gick enligt plan – med ett undantag: U 137.

Den ryska ubåten grundstötte i samband med en operation som gick ut på att evakuera en spetsnazgrupp som haft till uppgift att förbereda atomsprängning av den marina Blekingebasen, hävdar Nils-Ove Jansson.

Sammantaget skulle minst ett 50-tal kärnvapenrobotar och atomminor sättas in mot Sverige.

Men på senare tid har Rysslands agerande, under president Vladimir Putin, flera likheter med situationen på 1980- och 90-talet, enligt Nils-Ove Jansson.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: