KGB:S FINSKA RADIOAGENTER SPANADE FRÅN STOCKHOLMSFÖRORT

Aftonbladet (Stockholm) rapporterade den 12 december 2014 om ett finskt par som bodde i en ordinär Tyresö-villa utanför Stockholm fram till början av 1990-talet i själva verket var KGB-agenter. Utdrag nedan:

Så här står det i arkivet om KGB-paret med agentnamnen Filon och Filonka, i översättning från ryskan. Av hänsyn till levande släktingar — som inte vill uttala sig — har vi tagit bort deras riktiga namn:

”Filon” – född 1916 i Helsingfors, finsk medborgare, radiotekniker. Värvad 1955, skickad till Sverige 1956 för att skapa en dubbelriktad radiopunkt med kontakt med centrum. Hans hustru värvades 1960. I juli 1961 köpte Filon ett hus i Stockholms-området för KGB:s pengar, där han utrustade byggnaden som en radiovåning.

Sommaren 1962 skickades han till Sovjetunionen, där han genomgick en operativ-teknisk tilläggsförberedelse.

1963 fick han en krigsradiostation och ordnade en reguljär dubbelriktad radioförbindelse. 1972 insjuknade hans dotter i xxx och Filon lades ner som radioman. Hans adress användes för genomgående postförsändelser. Huset kostade vid köptillfället 65 000 kronor eller 11 147 rubler. För att skapa trovärdighet för agenten, beslöts att man skulle låna pengar i banken. Totalt betalade KGB ut 98 732 kronor. Stämpelavgift, utgifter för husets underhåll, försäkringskostnad, reparation och hälften av uppvärmning och belysning gick på KGB:s räkning. Filon uteslöts från agentnätet på grund av ålder och sjukdom, huset fick han behålla för gratis användning. 1976.”

I en annan notering står:

”Filon och Filonka värvades 1955 /…/ Filons månadsbetalning: 650 kronor.”

Filon och Filonka gifte sig 1938 och hade två barn. De flyttade till Sverige, för att upprätta radiokontakt med KGB-högkvarteret Lubjanka i Moskva.

En radioförbindelse där Filon både kunde ta emot och sända meddelanden.

Att han fick en ”krigsradiostation” antyder att hans uppgift var att bli sambandscentral i en krigssituation, bland annat för KGB-agenter som redan var på plats i Sverige.

Radiosamband kunde också användas för att ge stöd vid olika operationer på svensk mark. Gick något snett kunde övriga medverkande snabbt meddelas.

Aftonbladet har i Mitrochins KGB-arkiv hittat en beskrivning av hur Moskva i december 1962 gav KGB-residenturen i Oslo i uppdrag att köpa och installera en agent i en radiolägenhet, alltså nästan samtidigt som Filon och Filonka skickades till Sverige.

Där står bland annat att en portabel radioutrustning måste kunna döljas i ett torrt gömställe i lägenheten eller huset, att det måste finnas ett fönster som har fri sikt i riktning mot ”Centret” (det vill säga KGB i Moskva) och att man ska kunna föra ut en yttre antenn genom fönstret.

Filons och Filonkas Tyresö-adress användes också för ”postförsändelser”. KGB hade ett omfattande agentnät i Västeuropa.

För att minska risken för upptäckt skickade de inte brev direkt till varandra och till KGB:s högkvarter, utan via värvade privatpersoner som ofta bara hade till uppgift att ta emot brev och sedan lämna över försändelserna vid snabba möten på stan.

Filon blev 76 år. Han bodde kvar i Tyresö-huset till sin död 1993, medan hustrun Filonka — som blev 85 år — bodde där till sin död 2001.

I dag är huset rivet och en toppmodern villa står sedan några år tillbaka på tomten.

Förutom de radiosambandslägenheter som KGB upprättade runtom i Västvärlden, så ägnade sig Sovjetunionens underrättelsetjänst också åt en omfattande signalspaning. Den utfördes ofta vid landets ambassader runtom i världen.

Enligt Mitrochins KGB-arkiv lyckades till exempel 15 KGB-residenturer på norra halvklotet fånga upp 62 000 krypterade radiomeddelanden från 60 länder under 1971.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: