SVENSK JOURNALIST: SOVJET FÖRSÖKTE VÄRVA MIG SOM JOURNALIST

SVT rapporterade den 5 februari 2015 att journalisten och SVT:s tidigare Moskvakorrespondent Malcolm Dixelius hävdar att Sovjetunionen försökte värva honom som inflytelseagent under kalla kriget. – Personer med kopplingar till den sovjetiska underrättelsetjänsten ville bjuda mig på middag, de ville att jag skulle förmedla den sovjetiska bilden. Utdrag nedan:

Malcolm Dixelius berättar att de sovjetiska närmandena skedde flera gånger under 1980-talet när Dixelius var Moskvakorrespondent för SVT och SR.

– Främst handlade det om att personer med uppenbar koppling till Sovjets underrättelsetjänst sökte kontakt med mig under mina semestrar i Stockholm. De ville bjuda ut mig. Jag är alltid nyfiken att gå på såna möten, och ofta fanns det en önskan att dessa möten skulle fortsätta. Det blev aldrig mer än två, antingen tröttnade de eller jag, säger Dixelius till SVT Nyheter.

Enligt honom handlade det om värvningsförsök till att bli så kallad inflytelseagent.

– Det skedde som mest i Stockholm när jag var korrespondent och utrikeschef på Aktuellt.

Vilka var dessa agenter som sökte upp dig?

– Det var personer ackrediterade i Sverige, korrespondenter, någon enstaka gång från ambassaden. Det framkom att de hade ett uppdrag vid sidan av, som handlade om att påverka opinionen.

Hur var det i Moskva?

– I Ryssland var vi ju själva konspiratoriska och undvek platser där vi trodde att vi kunde bli avlyssnade.

Jag vet att det fanns kolleger som lockades av att få vad som verkade vara exklusiva kontakter och uppgifter, i själva verket var det kanaler som Sovjet använde för att skicka ut felaktig information. Det handlade om att rapportera sådant som var förmånliga för den sovjetiska staten.

Hur upplever du att det här är i dag?

– Jag tror att samma sak förekommer fortfarande. Information och nyhetsrapportering är en handelsvara i konflikter, det bör vara en påminnelse om att vara vaksam även i dag.

Malcolm Dixelius var korrespondent för SVT och SR i Moskva i nära tio år.

Uppgifterna om att ryska agenter försökt värva honom dök först upp i samband med en intervju i en podcast.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: