DESINFORMATIA OM UKRAINAKRIGET I SVERIGES RADIO

Svenska Dagbladet, Stockholm, publicerade den 14 februari 2015 ett blogginlägg av Bo Hugemark om desinformatsia om Ukrainakriget i Sveriges Radio. Utdrag nedan:

I Minsk möttes ledarna för angriparstaten Ryssland, offret för angreppet Ukraina och två ängsliga ledare för europeiska stormakter. Inför mötet hade Sveriges Radio (P 1) i onsdags ett inslag med deltagande av sin Moskva-korrespondent och professorn i teologisk etik, forskningsledare vid Centrum för Rysslandsstudier i Uppsala Universitet, Elena Namli.

Det blev ett förvirrande inslag…Namlis mest uppseendeväckande uttalande var att hon var glad över att Putin inte erkände att det fanns rysk trupp i Ukraina. För om han gjorde det skulle vi ha fullskaligt krig. En helt revolutionerande säkerhetspolitisk teori av etikprofessorn: Lögnen som fredsgaranti.
Men kanske hon menade att det i själva verket inte fanns rysk trupp där ännu. För det talar att hon såg en stor risk för att varken Moskva eller Kiev hade kontroll över styrkorna, vilket skulle äventyra eld upphör.

Det farligaste fredshotet enligt Namli var dock den amerikanska kongressens uttalande för att ge Ukraina pansarvärnsvapen. Detta samtidigt som ytterligare ryska pansarförband passerar in i Ukraina.

Elena Namli, född i Sovjetunionen 1966, tog teologie doktorsexamen i Uppsala 2000. Hon har skrivit åtskilligt om religion, politik och mänskliga rättigheter i Ryssland. Varför hon tillfrågas om Rysslands krig mot Ukraina är oklart.

Lyckligtvis ger radions och TV:s korrespondenter på plats gott om fakta för att motverka desinformation från olika håll. Det vill till, ty den ryska, enastående lögnaktiga propagandan skördar offer på många håll, inte bara i Ryssland.

En effekt är ordvalet i media, även svenska. Här talas ofta om konflikten i östra Ukraina, separatiststyrkor, i stället för rysk invasion och ryska styrkor. Det skapas en bild av två lika goda kålsupare som måste tvingas till förhandlingsbordet. ”Det finns ingen militär lösning”, ekar politiker. Vilket tyvärr Putin hela tiden är inställd på att få.

Han har också lyckats plantera föreställningen att det är livsfarligt att beväpna offret, vilket skulle ge honom själv legitim rätt att börja skjuta vilt omkring sig. Namli är inte ensam om den synen, den delas av de flesta europeiska regeringar (t o m av den finska, som tycks ha glömt Finlands upplevelser vintern 1939).

Bo Hugemark är överste, säkerhetspolitisk kommentator och ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: