PUTINS PRIVATA BERLINMUR

Skånska Dagbladet, Malmö, publicerade i januari 2015 ett inlägg av Jan Linders. Utdrag nedan:

Vladimir Putin har gång på gång förbluffat hela den fria världen genom uttalanden som tycks ha gjorts mot bättre vetande. Tydligast syns det i Ukraina-affären där han – bortsett från Krim – emfatiskt förnekat rysk inblandning. Ryssland har enligt vad Putin vid åtskilliga tillfällen upprepat absolut ingenting att göra med de välbeväpnade och välorganiserade rebeller som kallhamrat och blodigt slåss mot trupper ur Ukrainas armé.

Ändå vet praktiskt taget alla som följt med i nyhetsutsändningarna att Ryssland i verkligheten stött utbrytarförbanden med krigsmateriel som vapen och fordon och med personal. Även tunga vapen som kanoner, robotstationer och stridsvagnar och med välutbildade stridskunniga soldater. Gång på gång har detta inte minst vid gränsöverskridandena fångats på bilder från satellitkameror och av markbaserade fotografer.
Uppenbart mot bättre vetande förnekar Vladimir Putin all rysk inblandning. Och ändå har det förekommit att han på hemmaplan hyllat samma soldater just för sina insatser i Ukraina. Jag tror inte Goebbels på sin tid kunde ha gjort det bättre eller kanske snarare värre!

Häromdagen höll Vladimir Putin ett uppmärksammat hösttal, benämnt årsskiftestal, till den ryska nationen. I det talet återkom han till att anklaga västländerna för Rysslands dåliga ekonomi men också för att ha startat kriget i Ukraina. När det gällde ekonomin så var motiveringen att västländerna, i synnerhet USA, tvingat ner priset på olja, vilket i sin tur lett till att den ryska valutan kollapsat. Ukrainakriget var väst ansvarigt för genom att ha stött den oblodiga revolutionen som tvingat bort den förutvarande, ryssvänlige presidenten.

Inget av detta är sant. Många faktorer har bidragit till att priset på råoljan sjunkit, mest har det berott på att efterfrågan minskat men också på att flera nya aktörer kommit in på marknaden bland annat med olja utvunnet från skiffer. Opec är mer eller mindre utkonkurrerat och varken kan eller vill hålla upp priset.

Detta drabbar inte bara Ryssland utan också till exempel Norge. Och alla som följde med i världshändelserna
vet att det var tusentals fria demokratiska män och kvinnor i landet som gemensamt drev bort den ryssvänliga regimen i Ukraina.

Det står illa till i Ryssland nu. Människorna har tappat förtroendet för sin egen valuta. Pengarna på banken faller i värde. Priserna på nästan alla varor går upp och trots detta handlar invånarna kapitalvaror som aldrig förr, lyxbilar t ex går åt i tusental. Uppfattningen att det kanske blir värre innan det blir bättre sprider sig som en farsot och långt inne i maktens centrum tränger säkert oemotståndligt den tanken in att det kanske blir revolution även här: hundratusentals människor kanske en dag trängs på gatorna utanför Kreml utan att låta sig drivas bort eller skingras av polis och militär. Vladimir Putin har antytt att hans tankar ibland snuddat vid just den skräckvisionen att detta som skett i så många andra länder också kan drabba Ryssland och honom själv en dag,

På senare tid har han talat om en virtuell Berlinmur som västvärlden byggt runt Putins Ryssland…Han söker febrilt göra sig uppmärksammad, med militärövningar och verklighetsnära flyganfall mot vänligt sinnade grannländer försöker han på ett supermisslyckat sätt återfå deras respekt.

Men i åtminstone ett avseende har Putin rätt. Visst finns det en privat Berlinmur runt Vladimir Putin och hans Ryssland. Men den har västmakterna inte byggt. Det har han gjort själv.

Jan Linders är förre kammaråklagare, författare och tidigare kommunalråd i Klippans kommun.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: