BIRGITTA DAHL (S) – EN MEDLÖPARE SOM GJORDE AVBÖN

Den socialdemokratiska politikern och riksdagens talman Birgitta Dahl (Uppsala) tillhör den grupp av ledande politiker inom det ”statsbärande partiet”. Dahl var på 1970-talet en anhängare av den kambodjanske massmördaren Pol Pot.

När rapporterna om det kommunistiska folkmordet i Kambodja blev så många att de inte kunde ignoreras, ens av medlöpare, valde Birgitta Dahl att skälla ut rapportörerna. Deras rapporter var ”lögn eller spekulation”. Att observatörer inte släpptes in i landet av kommunistregimen förklarades av Dahl med att ”det kan vara svårt att ha tid och resurser att ta emot utländska besökare.”
Sverige hade alltså fått en riksdagens talman som med kraftfullhet hade försvarat folkmord. Hon försökte mot överväldigande bevisning framställa den kambodjanska slaktarboden som en mönsterdemokrati.

Men det var inte bara Kambodja som skulle presenteras med lögnaktiga fraser. Kommunistdiktaturen Kuba hade enligt Dahl:

i sin utvecklingsansträngningar konsekvent sökt tillämpa en integrerad syn på samhällsutvecklingen

Denna syn gjorde att Kuba var särskilt lämpligt som land för utvecklingsbistånd.

Kapitalismen var Dahls huvudmotståndare. Inte den totalitära kommunismen:

Vi har gemensamma motståndare och samma system – det kapitalistiska – att bekämpa…slagord som ’proletärer i alla länder, förenen eder’ är aktuella också i dag.

Det var flera som i samband med Sovjetunionens kollaps påtalade för Dahl att hon varit en understödjare av folkmordet i Kambodja: författaren Bertil Häggman 1991 i boken Medlöparna och Per Ahlmark i Vänstern och tyranniet från 1994. Det dröjde till 1997 innan Dahl gjorde avbön och drog konsekvenserna av sitt handlande. Hon avgick som riksdagens talman.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: