VI BEHÖVER ETT NYTT PSYKFÖRSVAR I SVERIGE

Svenska Dagbladet publicerade den 18 juni 2015 en artikel av Mats Johansson om behovet av ett nytt psykförsvar i Sverige. Johansson har också publicerat en artikel i juninumret av tidskriften Vårt Försvar, under rubriken “Det pågår en strid om sanningen”. Utdrag nedan:

Bortom decimalbeslutet i partiöverenskommelsen behövs en ny diskurs om desinformationskrigets anatomi och motmedel. Utgångspunkterna är givna sedan Kreml med aktuella exempel påmint oss om att Sun Zis tes fortfarande gäller: All krigskonst handlar om att vilseleda, om att vinna utan strid.

För Twitter-generationen kan det kännas främmande att något som tänktes för flera tusen år sedan fortfarande kan ha relevans, men just därför skulle repetition behövas. Dagens beslutsfattare i många av landets maktsfärer är oförberedda mentalt och intellektuellt på att det otänkbara kan bli tänkbart. Det är inte bara på ekonomins område som ”svarta svanar” kan uppenbara sig.

Därför var det synd att psykförsvaret gick samma väg som stora delar av det gamla invasionsförsvaret. Detta är dock ingen plädering för att återskapa Beredskapsnämnden för psykologiskt försvar från 1953, som i sin senare tappning avvecklades 2008; nya tider och seder kräver nytt språk och nya metoder. Som siste ordförande i SPF konstaterade Olle Wästberg i ett ”tapto” att källkritik är viktigare än någonsin i tider när Google ersatt beprövad kunskap och erfarenhet som källa till intellektuell auktoritet, samtidigt som mediernas nedrustning gör det möjligt att påstå vad som helst i offentligheten.


Erfarenheten från Radio Free Europe och Radio Liberty gäller; framgång bygger på trovärdighet.

Men som Eino Tubin, …informationschef på myndigheten, nyligen framhöll (KKrVA 15/1 2015), är läget nu ett annat än under det första kalla kriget: ”internet och smarta telefoner är öppna för kapningar, manipulation och svart propaganda, och extremister försöker snedvrida opinionsbildningen”.

Arvet efter SPF förvaltas av MSB, men uppdraget bör preciseras. I sitt yttrande över försvarsberedningens betänkande inför inriktningspropositionen skrev MSB (16/12 2014) lite vagt att det behövdes ”samverkan mellan berörda kommunikativa funktioner” för att ”motverka vilseledande eller oriktig information.”

Men även utan utredning, nya pengar och ändrad organisation kan steg tas för effektivisering av befintlig struktur. Säkerhetsetablissemanget skulle kunna bestämma sig för en mer aktiv och öppen kommunikation till uppdragsgivarna, som inte är regeringskansliet eller Försvarsmakten utan skattebetalande allmänhet. Man kan överge principen om att vi inte ska berätta vad vi vet för fienden, eftersom fienden redan vet det mesta.

Forskarna kan sluta skriva främst för varandra och göra som militärbloggarna, vända sig till medborgarna. Det är ingen dum princip i en demokrati även om det kan kosta anseende i jakten på citeringar i vetenskapliga tidskrifter.

Institutionerna, även de allra hemligaste, kan lära av Säkerhetspolisens informationsaktivism som bidragit till att höja medvetandet om ökade hot inte bara från ryska spioner utan också terrorister och extremister till höger och vänster.

För mig är Assange och Snowden inga hjältar. Men vi höll på att förlora en av landets viktigaste tillgångar – FRA – på grund av hemlighetsmakeriet, när det gick troll i debatten, särskilt bland unga väljare och politiker. Nu hotar andra troll i informationskriget och mot dem skulle ökat ljus kunna hjälpa; det är i ljuset trollen spricker.

En ökad strategisk öppenhet om risker, kränkningar och hot mot vårt land är en metod för att förankra och fördjupa försvarsförmågan psykologiskt, och därmed också politiskt.

MATS JOHANSSON är fd chefredaktör för och numera kolumnist i Svenska Dagbladet samt ordförande i tankesmedjan Frivärld.

Kommentar: Författaren Bertil Häggman publicerade 1990 bokenDesinformation. Den behandlade den medvetna vilseledning som Sovjetunionen och dess vasallstater systematiskt använde. Väsentliga inslag var förfalskningar, inflytandeagenter, internationella kommunistiska frontorganisationerosv. I särskilda kapitel behandlades den roll som den sovjetiske spionen och landsförrädaren Arne Treholt spelade som desinformatör och inflytandeagent i Norge. Även den sovjetiska underrättelsetjänsten KGB:s desinformationsverksamhet i Danmark beskrevs. Detta område behandlades också i detalj av professor Bent Jensen i hans massiva över tusensidiga verk från 1914 om det kalla kriget i Danmark från 1945 – 1991. Desinformerande artiklar i den svenska vänstertidskriften ”Kommentar” och v-tidskriften ”Vi mänskor” tas upp i Häggmans bok. Den vilseledningsteknik som användes av Moskva under det kalla kriget utnyttjas nu fullt ut av Ryssland i Ukrainakonflikten.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: