HÅLLER SVERIGES REGERING PÅ ATT TAPPA KONTROLLEN?

För några år sedan varnade Riksrevisorerna, som är riksdagens kontrollorgan, för att det fanns allvarliga brister i regeringens beredskap inför hot mot livsviktiga samhällsfunktioner. Regeringen hade inte förberett någon nationell krisledning för extrema situationer.

Flyktingkrisen under hösten 2015 har visat att den nuvarande rödgröna regeringen har problem med att hantera den uppkomna situationen.

Den liberale professorn och senare chefredaktören för Dagens Nyheter, Herbert Tingsten, publicerade 1930 boken Regeringsmaktens expansion under och efter världskriget: studier över konstitutionell fullmaktslagstiftning (Gleerup, Lund). Den är i dag värd att studera närmare.

Få tror väl att det kommer att behövas ett beslut om undantagstillstånd, som beskrivs i professor Tingstens bok.

Regeringens planering för att lösa den nuvarande krisen lämnar dock mycket övrigt att önska.

Den svenska bostadsbristen är väl känd. Nu avslöjas de gångna årens oförmåga i huvudstaden att avhjälpa bristen. När det inte finns bostäder lär det vara svårt att få fram de nödvändiga bostäderna till nyanlända flyktingar. Sveriges rykte som humanitär stormakt är hotat.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: