EN VÄSTLIG POLITISK-SUBVERSIV OFFENSIV MOT JIHADISTERNA

Han mottog 1983 av president Ronald Reagan presidentens frihetsmedalj, en hög amerikansk utmärkelse för civila. Vid ceremonin sa presidenten att Burnham på ett djupgående sätt hade påverkat det sätt varpå Amerika såg på sig självt och på världen. Friheten hade få större understödjare under århundradet än James Burnham.

För den åldrade New York-professorn och konservative strategen var medaljen ett kvitto på att hans förslag i en serie om tre böcker från 1947 till 1953 hade fått sitt genombrott under 1980-talet. Presidenten försäkrade att han under många år hade citerat Burnham under sina föredragsturnéer. (Av de tre böckerna The Struggle for the World, The Coming Defeat of Communism och Containment or Liberation? är två översatta och utgivna på svenska). Burnham avled 1987, fyra år innan det kalla krigets slut.

Ex-kommunisten Burnham ville bland annat att USA skulle hjälpa etniska minoriteter i Sovjetunionen att arbeta för att upplösa regimen i Moskva. Ett av hans förslag var att på ett dramatiskt sätt fokusera på kommunismens förföljelse av kristna. Det var också viktigt att i USA, Europa och Nordafrika skapa centra för flyktingar från Sovjetväldet. Yngre flyktingar kunde där utbildas för militär och paramilitär strid på sovjetiskt territorium. Inledningsvis behövdes en internationell kongress för stöd till befrielse av de folk som lydde under kommunistiskt tyranni. En främsta måltavla för västliga informationskampanjer mot kommunismen borde vara den sovjetiska makteliten. Denna fråga behandlade Burnham bland annat i sin promemoria ”The Strategy of the Politburo and the Problem of American Counter Strategy.”

Under president Kennewdy började USA och de västeuropeiska allierade att föra en politik, som gick ut på fredlig samlevnad med tyranniet i Kreml. Detta vänsterrecept var att man genom att hjälpa Sovjet till välstånd skulle regimen i Moskva liberaliseras.

När väl denna politik övergavs kom det dock inte att behövas några militära eller paramilitära åtgärder för att Sovjet skulle kollapsa.

För den intresserade finns det sedan i år ett amerikanskt strategiförslag, som bygger på erfarenheterna från det kalla kriget då det gäller bekämpandet av de globala jihadisterna. Detta strategidokument bygger på National Security Decision Directive 75 från januari 1983 (”Amerikanska relationer med Sovjetunionen”). Här redogörs på nio sidor för militär strategi, för ekonomisk krigföring, för politisk krigföring och geopolitiska överväganden i kampen för frihet för folken bakom järnridån. Det är tankesmedjan Center for Security Policy som publicerat frihetsstrategin för att besegra den globala jihadistiska rörelsen. Texten, ”The Secure Freedom Strategy” finns tillgänglig på centerforsecuritypolicy.org.

Huvudpunkterna är:

1. USA måste studera och förstå fienden och dess doktrin (sharia och jihad). Muslimska brödraskapet använder begreppet ”civilisationsjihad”, det vill säga ett subversivt försök att krossa den västliga civilisationen inifrån.

2. Det bör vara USA:s strategi att bekämpa och stoppa islamistisk civilisatorisk jihad.

3. ”Fred genom styrka” enligt den modell som tillämpades under 1980-talet behövs nu. Här gäller det bland annat att bygga upp ett starkt försvar mot cyberangrepp och andra assymetriska attacker.

4. På den ideologiska fronten måste framför allt det Muslimska brödraskapet identifieras och skildras som en jihadistisk organisation. Här krävs det en intensiv offensiv på internet och television.

5. Offensiva psykologiska och politiska operationer behövs liksom vid behov hemliga angrepp.

6. Ekonomisk krigföring är en central punkt. Det gäller att sätta stopp för jihadisternas intäkter (främst bidrag från vissa oljeproducerande länder).

7. Som nämnts i punkten 3 är det viktigt att bygga upp ett starkt försvar mot cyberangrepp från jihadistiska organisationer.

Avslutningsvis bör här nämnas ett det finns ett starkt behov av forskning för att avslöja och upplysa om tekniken taqiyya och kitman (list och vilseledning) i muslimsk tradition. Den tekniken tillämpas vid förhandlingar med de ”otrogna”. Överenskommelser med kristna stater i Väst är inte avsedda att vara varaktiga (här utgör förhandlingarna i Schweiz med Iran för att förhindra att kärnvapen tillverkas av regimen i Teheran ett exempel). Avtal är till för att brytas vid första lägliga tillfälle. Fred eller vapenstillestånd syftar enbart till att i lugn och ro kunna öka den egna styrkan och sedan angripa motparten med ännu större styrka vid första lägliga tillfälle. Jihad pågår för evigt till dess Islam segrat.

Här noteras att jihadistiska terrorister i sina träningshandböcker rekommenderar användningen av vilseledning.

Attentaten i november 2015 i Paris måste ses som ett militärt angrepp på Väst. USA och Europa måste svara militärt men det behövs också politisk krigföring enligt ovan nämnda modell.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: