FP-FRÅGA I RIKSDAGEN TILL MARGOT WALLSTRÖM OM KOMMUNISMENS BROTT

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRÅD

Till utrikesminister Margot Wallström (S) 2015/16:314

Kommunismens brott i Europa Det är 26 år sedan muren föll, men fortfarande lever mer än 1 miljard människor, framför allt i Asien, under den kommunistiska ideologins experiment och förtryck. Samtidigt finns i Sverige en utbredd okunskap om och ointresse inför kommunismens brott. I 2011 års läroplan för historia på högstadiet införde alliansregeringen obligatorisk undervisning om Gulag. Det är häpnadsväckande att socialdemokratiska regeringar underlät att göra detta tidigare. Fler åtgärder är nödvändiga. Estlands regering har tagit initiativ till en internationell tribunal och europeisk utredning om kommunistregimernas brott i Europa fram till murens fall. Förövare som ännu är i livet ska kunna ställas inför rätta. Arkiv måste öppnas på samma sätt som skedde kring åren vid Sovjetunionens kollaps, då sekretessen hävdes för vissa avgörande dokument. I dagsläget får förslaget stöd av många forna europeiska kommunistdiktaturer. Det borde vara självklart att även Sverige och övriga EU ska stödja den estniska satsningen. Att utreda kommunismens brott är inte bara en uppgift för de människor och de länder som levde under kommunismens diktatur utan det är en uppgift för alla demokrater. Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström: Hur avser utrikesministern att stödja Estlands initiativ om en utredning av kommunismens brott mot mänskliga rättigheter?
………………………………………
Birgitta Ohlsson (FP)

Kommentar: En mycket viktig fråga. Den skall besvaras senast den 25 november 2015 i riksdagen.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: