APPIANUS BOK OM DE ROMERSKA INBÖRDESKRIGEN PÅ SVENSKA

Stora konventionella krig har sedan andra världskriget ersatts av inbördeskrig som huvudsaklig form för militär konflikt. Det är därför välkommet av den klassiske historikern Appianus, Romerska inbördeskrig, Bok I och II (Santérus Förlag, 2015) för första gången översatts och utgivits på svenska. Det finns ytterligare tre böcker av Appianus i ämnet.

Intresset för universalhistoria samt frågan om civilisationers och imperiers uppgång och fall har av tradition inte visats större intresse i Sverige. Det kan vara en av orsakerna till att Romerska inbördeskrig inte försetts med en mer djupgående analys av inbördeskrigens roll i det romerska rikets historia. Den viktigaste anledningen till Västroms och Östroms fall torde ha varit inre slitningar.

Teorierna om orsaken till de två rikenas fall är många, men med stor sannolikhet var de vanligt förekommande inbördeskrigen och revolterna sedan 130 f. Kr. bidragande. Varje kejsare sedan Septimius Severus hade åtminstone en inre konflikt, ofta flera, under sin livstid. Det var hela tiden enbart fråga om makt, inte om några ideologiska skillnader. Alla motkejsare hade behov av militärt stöd för att utmana kejsaren i Rom eller i Bysantium. Varje ny inre konflikt försvagade ytterligare imperiet. Särskilt allvarlig blev situationen i Västrom från 200-talet e. Kr. fram till kejsardömets fall 476 e.Kr.

Egentligen borde man inte fråga om orsaken till Västroms och Östroms fall. Frågan borde i stället vara hur det var möjligt för rikena att existera så länge som de gjorde. Långsamma nedgångar var Roms och Konstantinopels öde. Den direkta orsaken till Västroms fall var de germanska angriparna. Men det var på 400-talet e. Kr. enbart en rest av ett rike som försvagats under århundraden. Det behövdes inte mycket för att störta Västroms siste kejsare.

I Appianus verk beskrivs bland annat folktribunen Gracchus uppror liksom kampen mellan Marius och Sulla, samtliga under republiken. Inre slitningar började försvaga den romerska samhällskroppen redan under republiken. Catilinas sammansvärjning 63 – 62 f.Kr. var en annan inre konflikt som bidrog till rikets försvagande och finns med i den nyutgivna Appianusboken. Appianus levde mellan 95 och 165 e.Kr.

Den svenske författaren Bertil Häggman arbetar sedan flera år med ett trebandsverk, som behandlar inbördeskrigs och revolutioners inverkan på den västliga civilisationen. Det har nu pågått en inre konflikt sedan 1789 i Väst. Den fortsatte efter revolutionen i Frankrike först som ett europeiskt inbördeskrig för att efter 1944 utvidgas till ett världsinbördeskrig. 1800-talet var ett revolutionernas århundrade och kommunismens framväxt ledde fram till 1917 års statskupp i Ryssland, då bolsjevikerna tog makten. Under en rad år efter 1917 strävade Sovjetunionen efter världsherravälde. Först gjordes försök till statskupper i västeuropeiska länder. En sovjetisk militär invasion av Västeuropa inleddes men slogs tillbaka av den polska armén i slaget vid Warszawa år 1920. Efter misslyckandet i Europa stod Asien på tur. Det sovjetiska intresset för asiatisk makterövring ledde bland annat till Maos seger i det kinesiska inbördeskriget 1949.

Under hela det kalla kriget pågick ett närmast permanent världsinbördeskrig under vilket Moskva och Peking gav sitt stöd till så kallade befrielsekrig främst i Asien och Afrika. Ett liknande hot mot Väst är nu den världsomfattande jihadistiska terrorn.

Avslutningsvis bör nämnas att termen ’bellum civile’ (inbördeskrig) började användas först under den sena romerska republiken. Andra termer var tidigare vanliga som ’seditio’ (partistrid, uppror och oroligheter), ’tumultus’ (uppror, upplopp) samt ’turba’, ’perturbatio’, ’discordia’ och ’dissensio’. Som alternativ till ’bellum civile’ förekom också ’bellum domesticum’ och ’bellum intestinum’.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: