LARS GUSTAFSSON – EN FRIHETENS FÖRKÄMPE

”Under åren med Palme–Feldt som jag uppfattade som järngrå, dödande för varje initiativ, eftersom en socialdemokrati med absolut majoritet var i stånd att genomföra en växande kollektivisering av arbetsliv och kulturliv, ett slags DDR Light, hade socialdemokratin, eller rättare sagt LO, problem-formuleringsprivilegiet”.

Lars Gustafsson

Författaren Lars Gustafsson har avlidit vid 79 års ålder. Han var en snillrik liberal och en av Sveriges ledande nutidsförfattare. Gustafssons beteckning av Sverige som ett slags DDR Light under Olof Palme visar att han förstod riskerna med socialism. Man kan dock fråga sig hur det var med hans insikter då det gäller det sovjetiska hotet mot frihet och mänskliga rättigheter under den tidiga kalla kriget. År 2010 framkom det att han inte förrän 1973 hade klart för sig den oerhörda omfattningen av Sovjetkommunismens och de andra kommunismernas brott, deras fundamentalt destruktiva karaktär, som Gustafsson då uttryckte det. Man kommer att tänka på Thomas Hobbes-citatet: ”Helvetet är sanningen för sent insedd”. För de klartänkta, som Herbert Tingsten, fanns insikten redan under slutet av 1940-talet Stalin var en av världshistoriens största förbrytare.

Den svenska vänster har en stor moralisk skuld då det gäller kommunismen. Särskilt under perioden 1965 till 1985 var det viktigt för de i media dominerande medlöparna att kommunismens brott förtegs. I den frågan kämpar ännu stora delar av vänstern en fördröjningskamp för att den totalitära marxismens brott sedan 1917 inte skall ges någon mer framträdande plats i diskursen. Även borgerliga media visar en viss återhållsamhet med att upplysa om att det kommunistiska systemen kostade över 100 miljoner människor livet.

Den socialdemokratiska politiska och ekonomiska dominansen i Sverige är i dag ett minne blott. Det förtjänar dock att nämnas att 1968 fick SAP stöd av 50,1 procent av de svenska väljarna. Under de galna årtiondena arbetade partiet med två organisationskomplex: det ena var det partipolitiska. Det andra maktkomplexet var mindre homogent. Basen var i denna struktur LO och en omfattande flora av socialdemokratiska stödorganisationer med ABF som kärna. Det mest oroväckande var framväxten av en politisk ekonomisk maktapparat främst inom bostads- och byggnadsbranschen.

Socialdemokratin har nu funnit ett nytt sätt att återvinna makten i Sverige. Denna gång har man valt att samarbeta med vår tids domedagsprofeter, Miljöpartiet. Det senare partiet är en del av en miljörörelse som ytterst utgör ett hot mot civilisationen. Den framstående kritikern av vänstern, britten Paul Johnson, har kallat den gröna politiken ”ekologisk panik”.

Under Palmeperioden var Gustafsson en av de borgerliga författare som ständigt kritiserades av vänsterpoeten Karl Vennberg, en tidigare nationalsocialist. De två ideologiska ytterligheterna kommunism och nazism står varandra mycket nära. Det torde intr varit svårt för Vennberg att ta steget från den ena ytterligheten till den andra.

Det vore dock fel att enbart se Gustafsson som en politisk författare. Hans poetiska verk är av hög klass och han skrev många underfundiga essäer. Gustafsson var Borgesbeundrare och publicerade 1967 samlingen Förberedelser till flykt, elva berättelser i Jorge Luis Borges anda. Här blandas fantasteri (även kallat magisk realism) med lärdom, gärna excentrisk lärdom. En rad av dessa berättelser dök senare upp i tidskrifter världen över, på engelska, tyska eller franska. I mycket var det så en av Sveriges främsta författare i modern tid fick en internationell publik.

I början av 1980-talet lämnade Gustafsson Sverige för att bli professor i Austin, Texas, där han stannade i över 20 år. Han fick därigenom uppleva Sovjetimperiets kollaps från president Ronald Reagans hemland. Denne var den västlige statsman som lämnade det kanske viktigaste bidraget till att marxismen-leninismen hamnade på historiens sophög.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: