DET STORA MISSLYCKANDET

Det nya kalla kriget kan komma att kräva att Väst korrigerar delar av sina försvarsdoktriner. Den västliga försvarsalliansen NATO har gjort smärre uppgraderingar, en bataljon här och en bataljon där till de mest utsatta länderna: från norr Estland, Lettland, Litauen och Polen. Stödet till Ukraina har än så länge varit begränsat.

Författaren Bertil Häggman publicerade den 13 december 1989 i en av landets ledande liberala dagstidningar, Kristianstadsbladet, en kommentar avseende en av de stora gåtorna under det kalla kriget: varför misslyckades nästan alla så kallade Sovjetexperter med att förutsäga det sovjetiska imperiets fall.

Det fanns några klarsynta. Zbigniew Brzezinski var president Jimmy Carters säkerhetsrådgivare men hans råd påverkade inte presidenten. Carters period vid makten blev inte någon framgång. Den demokratiske presidenten klagade över nedgången i USA men gjorde inte något åt det. Resultatet blev att de amerikanska väljarna valde den republikanske presidenten Ronald Reagan.

I boken ”Between Two Ages” argumenterade den polskfödde experten att Sovjetunionen inte hade en chans att vinna en tävlan med USA på det teknologiska området. Rysslands situation torde i dag vara densamma som Sovjetunionens under slutet av 1970-talet.

År 1989 kom så ”The Grand Failure”. Här konstaterar Brzezinski att det rysk-sovjetiska imperiet hade drabbats av en oåterkallelig historisk nedgång. Det är vanligtvis imperiers öde.

Det hävdas ibland felaktigt att de ryska och kinesiska imperierna skulle vara framgångsrika modeller. Så är inte fallet. De har i stället en minskande attraktionskraft för utvecklingsländerna.

Vänsterns tyckarnomenklatura i Sverige har i dag problem med att avgöra vilken modell man vill ha för Väst. På vägen mot den eviga freden i Immanuel Kants anda är det möjligen en moderniserad socialism som lockar. Flera socialistiska dinosaurier opererar nu i USA och England. Demokratiske presidentkandidaten Bernie Sanders är en av dessa. Den engelske oppositionsledaren i England är ett annat exempel för att inte tala om Londons nya borgmästare. På tal om dinosaurier ansåg den socialdemokratiske utrikesministern Sten Andersson i slutet av det kalla kriget att Estland, Lettland och Litauen inte varit ockuperade av Sovjetunionen.

President Carters demokratiske säkerhetsrådgivare uppskattade år 1989 antalet offer för kommunismen i Sovjetunionen till omkring 50 miljoner. Nu ligger uppskattningarna något högre. I hela världen har kommunismen kostat omkring 150 miljoner människors liv. Förtrycket fortsätter i det kinesiska imperiet och i några ströstater som överlevde det kalla kriget.

Till sist är det numera frågan om ett tredje imperium, det persiska eller iranska, som ger understöd till islamistiska terrorister i Mellanöstern (Libanon, Syrien, Irak och inte minst Gaza).

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: