GILJOTINEN, GULAG, OCH GASKAMMAREN

Den franska revolution, som inleddes 1789, producerade slagordet ”frihet, jämlikhet, broderskap”. I namn av ett framtida broderskap skulle man likvidera revolutionens motståndare i deras egenskap av djävulsfigurer.

Den franska regeringens ståndpunkt under revolutionen under slutet av 1700-talet var att den inte hade någon annan skyldighet i förhållande till sina fiender än att döda dem.

Den nådeslösa paradoxen 1789 till 1794 och fortsättningen under den ryska revolutionen 1917 var att fienden skulle besegras (häri ingick även tanken på utrotning) i ett globalt inbördeskrig. Sluttillståndet skulle vara en övergripande utformning av mänskligheten. Målet var universellt och totalt. Allas jämlikhet och broderskap skulle skapas först med giljotin och senare med gulag och nackskott. Den som ställde sig i vägen för utopin i ett framtida revolutionärt broderskapssamhälle utsatte sig för hat. I det framtida utopiska samhället skulle humanitära begrepp få en starkt diskriminerande potential.

1920 skrev den franske historikern Mathiez: “De ryska revolutionärerna härmade villigt och medvetet de franska. De besjälades av samma anda.”

Revolten i västra Frankrike mot revolutionsregimen i Paris ledde till kanske mellan 100,000 och 200,000 offer. Den franske forskaren Pierre Chaunu har funnit att det rörde sig om ett folkmord och att det var proportionellt mer effektivt än förintelsen. General Westermann, en av ledarna för antigerrillatrupperna, rapporterade till konventet i Paris: “Jag har trampat barnen under hästhovarna. Jag har massakrerat kvinnorna, så att de inte kommer att föda fler rebeller.”

Vad ligger till exempel i den franske revolutionären Robespierres uttalande att revolutionen är en övergång från förbrytelsens härskande till rättvisans herradöme? En annan fransk revolutionär, Saint Just, konstaterade att revolutionen var en övergång från det onda till det goda. Motståndarna blev därmed värda att utrota som förbrytare och människofiender.

Man skulle kunna hävda att det går en linje från de franska jakobinernas massakrer under franska revolutionen, den första moderna välorganiserade statsterrorn, till Gulag och Auschwitz.

Den historiska linjen Frankrike, Sovjetunionen och Hitlertyskland än en historisk linje, rationalism och förnuft drivna till sin yttersta konsekvens. Frågan är om det i våra dagar finns ytterligare en ny länk i denna kedja av misslyckade samhällsexperiment: den islamism som upprättat en våldstat i Syrien och Irak. Här rör det sig dock inte om en urspårad västerländsk utopi utan om en felaktig förhoppning att man i vår tid kan upprepa de arabiska erövringarna kring Medelhavet för många århundraden sedan.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: