TJUGOHUNDRATALET KAN BLI HAYEKS ÅRHUNDRADE

Socialismen har efter Sovjetunionens kollaps år 1991 förlorat delar av sin attraktionskraft. Det förvånar dock att vänsterpartier av olika slag fortfarande kan vinna politiska val i parlamentariska demokratier. Som Winston Churchill helt korrekt uttryckte det långt före 1991:

Socialismen är misslyckandets filosofi; det är okunnighetens lära och avundsjukans evangelium.

En av den ekonomiska frihetens stora företrädare, 1974 års nobelpristagare i ekonomi, Friedrich Hayek, var en stark kritiker av socialismen. Den är måltavlan för ett av Hayeks mest kända verk, ”Vägen till träldom” (1944). Den tillägnades ”socialister i alla partier”. Huvudbudskapet var att ett fritt och demokratiskt samhälle inte gick att förena med ekonomisk centralstyrning. Centralstyrning är orealistiskt. Det finns inte någon central myndighet i ett land som kan inhämta information om alla medborgares önskemål och sedan rangordna dessa konsekvent. Följden av central planering blir att en liten grupp centralt placerade planerare tvingar på övriga medborgare sin vilja.

Visserligen har de flesta västliga socialdemokratiska partier vänt central ekonomisk styrning ryggen men har därmed inte övergivit försöken att centralstyra med hjälp av höga skatter. I många länder slutar det ett socialdemokratiskt styre i våra dagar med kaos och ekonomisk kris.

Nobelpristagaren Hayeks kanske viktigaste verk var det monumentala ”Lag, lagstiftning och frihet” från 1970-talet. En av grundtankarna där var att socialismen är urmodig eftersom den är många tusen år för gammal. Socialismen kanske fungerade när vi hade ett jaktsamhälle under stenåldern, en okomplicerad gruppstruktur med kringströvande små grupper av nomader. Då var det lättare att dela på allt.

Dagens komplicerade samhälle kräver en mer finslipad, naturlig process. Det är helt and regler som har gjort det möjligt att utveckla moderna, högteknologiska samhällen. Ett återvändande till intuitiv socialism skulle vara ett allvarligt hot mot stora delar av mänskligheten. Marknadsekonomin är den naturliga ordning som växt fram under århundraden och som bäst tjänar mänskliga behov, inte centralstyrd planekonomi eller andra skiftande former av socialism.

På ytan den statliga kinesiska marknadsekonomin verka framgångsrik men den har inbyggda svagheter, främst politisk ofrihet och bristande kontroll för att förhindra korruption.

Hayek var en av de första som förutspådde det kommunistiska nedgången och de socialistiska systemens fall. För att nå större framgångar behöver Kina politisk frihet. Det nuvarande kinesiska styret kan enbart överleva med hjälp av aggressiv nationalism. Denna nationalism utgör ett allvarligt hot mot freden i Östasien. En kraftfull Västlig strategi behövs för att förhindra den kinesiska utrikespolitik, vars motsvarighet i Europa på 1930-talet ledde till katastrof.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: