RYSKA RÄDER MOT SKÅNES KUST

Natten mellan den 9 och 10 augusti 1788 landsatte en rysk eskader en kommandostyrka i Råå, som satte hela samhället i brand. Bakgrunden till händelsen var att Sverige sedan försommaren samma år låg i krig med Ryssland.. Den ryska eskadern var på väg genom Öresund och cirka trehundra personer sattes i land för att skaffa dricksvatten. Rååborna hade själva ont om vatten och låste sina brunnslock, vilket retade upp ryssarna och fick dem att ta till våld. 29 korsvirkeshus lades i ruiner, timmer till två hus förstördes, likaså en jakt och fyra andra båtar, segel, fiskredskap, kläder och husgeråd. Boskapen slaktades, och rååborna förlorade i stort sett alla sina försörjningsmöjligheter. Invånarna själva flydde inåt landet, två personer hann inte undan utan togs som gisslan men släpptes senare i Köpenhamn. Ingen blev dödad eller illa skadad, men cirka 150 personer blev hemlösa.

Den ryska eskadern hade redan den 8 augusti anfallit Båstad, vars invånare dock tappert lyckades försvara sig, och man planerade fortsätta räder mot skånska hamnar, bl.a. mot Helsingborg och Viken. Förmögna helsingborgare hade redan börjat föra sina ägodelar inåt land. Angreppet på Helsingborg avstyrdes dock av den danske kronprinsen. Trots att Danmark och Ryssland var bundsförvanter väckte tilltaget stor förbittring i Danmark, och kronprins Frederik gav den ryske befälhavaren en skarp reprimand. Dessutom ställde han sig i spetsen för en insamling, vars medel skulle hjälpa den utblottade fiskarbefolkningen att återuppbygga samhället.

År 1988 trycktes vykort i färg upp med anledning av de ryska angreppen mot Råå och Båstad. Posten hade särskilda minnesstämplar de aktuella dagarna.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: