TERRORISM – VÅR TIDS KRIGFÖRING

Sedan början av 1970-talet har juristen och författaren Bertil Häggman studerat internationell terrorism. Efter flera forskningsresor till Förenta Staterna och dåvarande Västtyskland publicerade han år 1978 boken ”Terrorism – vår tids krigföring”. Den fick ett flertal positiva recensioner främst i facktidskrifter. Vänsterdominerade dagstidningar avstod ofta från att recensera. Författaren hade under Vietnamkriget, som avslutades 1975 med seger för den kommunistiska regimen i Hanoi, stött frihet och demokrati Asien. Det var inte precis en attraktiv ståndpunkt i Sverige på slutet av 1970-talet.

Inledningsvis konstaterade jag i boken att politisk terrorism . motiverat våld i politiskt syfte – hade blivit vår tids krigföring. Utpräglad vänsterterror för att underminera västligas demokratier var på 1970- och 1980-talen det största hotet: Baader-Meinhof-ligan, japanska Förenade Röda Armén, de palestinska terrorgrupperna med sovjetiskt stöd men även separatistorganisationer som irländska IRA och ETA i Spanien.

Sedan 2001 är det islamistiskt heligt krig som gäller. Islamiska staten, som erövrat stora landområden i Syrien och Irak, är 2016 den mest pådrivande kraften. Terroristerna i Syrien och Irak har dock haft en rad motgångar under året. I juni 2016 var det dock dags för det blodigaste terrordådet i USA sedan terrorangreppen i New York. En amerikan, vars föräldrar kommer från Afghanistan, dödade 50 barbesökare i Orlando, Florida.

Det kommer med all sannolikhet att bli betydligt värre inte bara i USA utan även i Europa. I min bok 1978 varnade jag för kärnvapenterrorism: kärnvapenbluffar, stöld av kärnvapen eller plutonium, radioaktiv nedsmutsning av ett symboliskt mål, spridning av plutonium och kärnvapen i tätbefolkade områden. Under de över 30 åren sedan boken publicerades har det nya hotet tack och lov inte blivit verklighet. Det betyder dock inte att det försvunnit. Den extrema iranska regimen har med all säkerhet inte övergivit planerna för att förinta Israel med atombomber.

1978 skrev jag i boken ”Terrorism – vår tids krigföring”:

Denna bok kommer ut alldeles för sent. Den borde ha publicerats redan i början av 1970-talet, då jag började mina studier av fenomenet terrorism…Det nya i våra dagars terrorism ligger i brutaliseringen, användandet av modern teknik på vapnens och kommunikationernas områden. De moderna, högteknologiska industrisamhällena med demokratiska politiska system är mycket särbara. Små grupper av terrorister kan förlama den politiska beslutsprocessen i ett land med förhållandevis enkla medel.

USA och Europa har dock visat sig vara tämligen motståndskraftiga men har då lyckats undvika allt för omfattande angrepp mot infrastrukturerna. Väst står med all sannolikhet inför ett ökande hot från internationell terrorism. Det kan ta sig olika uttryck bland annat i form av asymmetrisk krigföring med stöd av en diktatur.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: