EN VÅLDSREVOLUTIONÄR HYLLAS PÅ TIDNINGARNAS KULTURSIDOR

En större nordöstskånsk dagstidning rapporterade den 16 juni 2016 att den berömde vänsterrevolutionäre skådespelaren Sven Wollter under hösten avsåg att lyckliggöra Skåne med ett avskedsbesök (”Wollter vinkar ett kärleksfullt farväl”). När det under det Kalla kriget begav sig ville Wollter och hans partikamrater störta den svenska regeringen med våld.

Ett omfattande stöd kom Wollters parti till del från det kommunistiska Albanien. Det var då en liten isolerad ö även i den av kommunisterna kontrollerade delen av Europa. Landet höll under diktatorn Enver Hoxha (som avled 1985) ihärdigt fast vid en gammaldags stalinistisk marxism-leninism. Även sedan såväl Sovjetunionen som Kina övergivit denna urmodiga form av marxism-leninism. Landet var det fattigaste i Europa och det mest isolerade. De begränsade resurserna användes bland annat till att bygga bunkersystem runt om i landet. Detta fattiga och efterblivna land satsade efter förhållandena stora resurser på att hålla västeuropeiska ”broderpartier” vid liv.

I Sverige gick pengarna bland annat till Kommunistiska Förbundet Marxist-Leninisterna (KFML). I arkiven i Tirana finns idag kvittona på transaktionerna tillgängliga för den som vill granska vad som hänt. Utbetalningarna till Wollter och hans vänner är från Albanska Kommunistpartiets Centralkommitté.

Det för närvarande dokumenterade albanska stödet till svenska kommunistpartier 1967–1986 (siffrorna avser US dollar) var:

Resebidrag för till Albanien inbjudna personer från marxist-leninistiska grupper och turister 27 105
Resebidrag och understöd till den svenske vänsterpropagandisten Nils Anderson och hans familj 17 735
Utgifter för Nils Andersons propagandaverksamhet 17 000
Andra utgifter för propaganda och för anställda vid Radio Tirana 12 870
Summa 74 710.

Den kände marxisten och ekonomiprofessorn Bo Gustafsson fick en resa till Tirana betald av ”Solidaritetsfonden”:

Albanska Arbetarpartiet Centralkommittén Tirana den 13 juli 1972
Finansavdelningen PPSH

Vi medger härmed att från Solidaritesfonden utbetalas medel för resekostnader för B. Gustafsson till Albanien med flyg Stockholm-Tirana.

Behar Shtylla

Tänk om Wollter hade varit nationalsocialist. Då hade tonen på dagstidningarnas kultursidor varit en annan.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: