RYSSLAND TRAPPAR UPP KÄRNVAPENHOTET MOT SKANDINAVIEN OCH BALTIKUM

Kristianstadsbladet publicerade lördagen den 15 oktober 2016 en ledare om det ökande ryska kärnvapenhotet i Östersjöområdet. Se utdrag nedan:

Rysslands utplacering av robotsystemet Iskander i Kaliningrad ger Sveriges närområde en ny och hotfull komponent.

Systemet är i grunden utformat för att kunna skjuta kärnvapen och dess räckvidd gör att stora delar av södra Sverige nås av systemet.

Tyvärr kommer rustningen med taktiska kärnvapen i Sveriges närområde att föras på villkor som gynnar Ryssland. Till skillnad från strategiska kärnvapen, med lång räckvidd, är taktiska kärnvapen inte reglerade på samma sätt genom avtal och öppen redovisning av innehav. Tvärtom finns det en osäkerhet kring antalet och var de är placerade. Detta gäller främst Ryssland, men även USA som har taktiska kärnvapen lagrade i exempelvis Tyskland.

Ryssland har fördelen av att ryskt territorium gränsar direkt till Östersjön. Det gör att Kreml relativt fritt kan placera ut taktiska kärnvapensystem.

USA har endast ett hundratal i form av flygbomber, vilket är ett föråldrat system. Ryssland bedöms förfoga över ett tusental taktiska kärnvapen i sitt västra militärdistrikt. Dessutom är de kompatibla med mer moderna vapensystem än det USA har i Europa.

Från en svensk utgångspunkt är utvecklingen mycket illavarslande. Geopolitiskt befinner Sverige sig mitt i en begynnande kapprustning. Samtidigt saknar vi det skydd som ett medlemskap i Nato ger och har kraftigt avrustat vårt försvar sedan kalla krigets slut. Därmed är vi öppna för påtryckningar med taktiska kärnvapen från Rysslands sida.

Kommentar: Den ryska utplaceringen av robotsystemet Iskander (som kan bära kärnvapen) är ett hot mot samtliga demokratier runt Östersjön. De ryska robotarna kan nå södra och östra Sverige. För närvarande har USA endast få föråldrade raketer i Europa. NATO bör svara med utplaceringen av moderna robotsystem i östra Europa. I maj rapporterades att Polen fått en försvarssköld i form av en amerikansk antirobotbas, och polske försvarsministern Antoni Macierewicz känner större trygghet. Den tredje och sista fasen av USAs plan att försvara Europa mot missiler från Mellanöstern har inletts.

Basen, Aegis Ashore, byggs i Redzikowo i norra Polen, 25 mil från Kaliningrad. Basens verksamhet skall koordineras med den raketbas som just invigts i Rumänien.

Sällan har det envisa rödgröna motståndet mot NATO-medlemskap för Sverige framstått som mer föråldrat. Som det ser ut nu kan man bara hoppas att alliansen tar initiativ i frågan efter valsegern 2018. Den nuvarande regeringens orealistiska försvarspolitik är ett hot mot svensk säkerhet.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: