TYSKA SPD OCH BLOCKET PARIS-BERLIN-MOSKVA

Tyskland drabbades på slutet av 1990-talet av en socialdemokratisk kansler vid namn Gerhard Schröder. Denne försökte bygga upp en slags motvikt mot Förenta Staterna. Med Frankrike inom EU ville han skapa ett politiskt block som samarbete med Ryssland. När Putin fyllde 70 år (2014) var Schröder i Moskva. Det var då omfamningar i rysk stil mellan kanslern och ledaren i Kreml. Den förre kanslern betraktar den ryske självhärskaren som ”en fullblodsdemokrat”.

År 2014 var den pensionerade tyske kanslern styrelseordförande i gasbolaget Nord Stream, som kontrolleras av ryska Gasprom. Arvodet lär då ha varit 250 000 euro. Det ryska gasledningsprojektet i Östersjön berör i högsta grad Sverige och Finland.

Efter den ryska ockupationen av Krim och angreppet på östra Ukraina finns det anledning att inför det tyska valet 2017 varna för SPD:s utrikespolitiska arv: vänskapen med Putins regim.

Det finns inom EU en rad krafter som ser ner på Ukraina som självständig stat. En sådan åsikt ligger nära den ryska uppfattningen om Ukraina som en del av Ryssland. I ett kraftigt försvagat EU med ökande kritik från en rad medlemmar i unionen är det betydelsefullt med fortsatt borgerligt styre i Berlin. Drömmen om EU med Ryssland som partner mot USA har kraschat. Idag utgör Ryssland, Kina och Iran/Persien allvarliga hot mot Väst. Mer än någonsin behövs nu ett nära samarbete över Atlanten. Brexit gör det troligt att Storbritannien i allt större utsträckning närmar sig USA.

Den nuvarande ryska geopolitiska doktrinen går ut på att återställa det ryska inflytandet i Europa samtidigt som man i Kreml söker ett närmare samarbete med Kina och Iran. Man bör i de europeiska huvudstäderna betänka Putins varning från 2005: ”Sovjetunionens sönderfall är 1900-talets största geopolitiska katastrof”.

Den amerikanske klassiske geopolitikern och Yaleprofessorn Nicholas Spykman varnade för koalitioner på världsön (Europa och Asien) som kunde utmana västligt inflytande. Särskilt viktigt var det att Väst engagerade sig inom randområdet. Både Kina och Mellanöstern med Iran ligger i randområdet runt världsön. Den ökande ryska aktiviteten i randområdesstaten Syrien är ett tecken på att Ryssland nu öppet börjar utmana Väst i det betydelsefulla område som sträcker sig från Sverige i norra Europa via Mellanöstern, Indien, Sydöstasien till Kina/Nordkorea.

Den ryska strävan till ökat inflytande på världsön har nyligen (2016) behandlats i boken ”The Russian Project of Eurasian Integration: Geopolitical Prospects” av Nataliya A. Vasileyeva and Maria L. Lagutina (Lexington Books). I boken presenteras bland annat Moskvas syn på en euroasiatisk ekonomisk union som en del av rysk politik i vad den klassiske brittiske politikern Halford Mackinder på 1900-talet betecknade som hjärtlandet. Boken förtjänar att uppmärksammas i Sverige, som har ett utsatt geopolitiskt läge när Ryssland nu söker återuppbygga sitt imperium i Europa.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: