DET BLIR ETT NYTT PSYKOLOGISKT FÖRSVAR I SVERIGE MEN ÄR DET FÖR SENT

I januari 2014 publicerade Kristianstadsbladet en insändare av författaren Bertil Häggman, där han beklagade nedrustningen av det civila psykologiska försvaret sedan 2006. Ett besök sommaren 2013 visade att Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) hemsida inte kunde presentera någon ny forskning på området. MSB har haft huvudansvaret under perioden efter det kalla krigets slut 1991. Allt man kunde finna var hänvisningar till äldre skrifter från det kalla kriget.

Ett visst uppvaknande skedde under 2014 och Statskontoret fick i uppdrag att utreda det psykologiska försvaret. Under 2017 kom så utredningsrapport 2017:5 (”Myndigheternas arbete med psykologiskt försvar”) där det konstaterades att de flesta statliga myndigheter hade verksamheter som är av betydelse för ett modernt psykologiskt försvar. Däremot är det bara en dryg tredjedel av myndigheterna som själva anser att de är en del av det psykologiska försvaret.

Att s-regeringen 2018 har agerat i frågan beror till stor del på en växande kritik för overksamhet på område psykologiskt försvar i borgerliga tidningar och från borgerliga försvarsexperter. Sverige kommer nu enligt statsministern att få en myndighet för psykologiskt försvar, men det kommer att ta tid att bygga upp den eftersom verksamheten praktiskt taget legat nere i över ett årtionde.

Den svenska nedrustningsskandalen efter det kalla kriget är unik. Sverige har det senaste årtiondet haft ett försvar som är svagast i Europa. Mycket talar för att Ryssland håller på att återuppliva Operation Polarka. Det var en gång Sovjets plan mot Sverige (och Norge samt Danmark). Då avslöjade den avhoppade tjeckiske generalmajoren Jan Sejna från 1968 att Moskva var berett att sätta in 1,5 miljoner man mot Skandinavien. Sydsverige beräknades vara ockuperat efter tre dagar. Den behövliga ockupationsarmén för Sverige, Norge och Danmark uppskattades då till 90 000 sovjetsoldater.

Vid anfallet skulle med hänsyn till Sveriges stora territorium osedvanligt mycket fallskärmssoldater användas. Huvudargumentet för ockupationen var under det kalla kriget att Moskva ville ”värna om svensk alliansfrihet”. Generalmajor Sejna uppgav att ockupationen av Sverige skulle vara väl förberedd. Det fanns fler sovjetiska agenter i Sverige än i något annat land i Västeuropa i förhållande till befolkningen. I Sverige, Norge och Danmark fanns 60 sovjetiska huvudagenter. Var och en hade i sin tur ett nätverk av spioner och agenter under sig. Listor på svenskar som skulle arresteras, fängslas och likvideras fanns färdiga i Moskva.

Mer information om Operation Polarka finns i Bertil Häggmans skrift ”Operation Polarka (1974). Tidskriften Se publicerade under 1971 en serie artiklar om det sovjetiska hotet mot Sverige byggda på Sejnas avslöjanden. Här nedan ett citat:

”Upplysningar, som samlas in om industri och näringsliv, analyseras av KGB. Informationerna bidrar till att bestämma vilka mål som sabotagegrupper kan ge sig i kast med. Sådan mål är redan utsedda och kartotekförda i Kreml. Dessa spioner hjälper dessutom till att samla negativa informationer om betydande personer i ett land. Sådana upplysningar eller meritförteckningar skall användas för att oskadliggöra personer genom att förtala dem i deras eget land och på det sättet få dem ur spel. Jag vet att Kreml har tusen och åter tusen namn från Sverige, Norge och Danmark i sina listor. De täcker namn från alla näringsgrenar och hela det politiska livet, inklusive journalister och konstnärer. Under en ockupation av Skandinavien blir många av dessa människor ögonblickligen arresterade och avrättade. Ryska ”domstolar” har faktiskt redan utsetts för sådana uppdrag. De skall träda i kraft omedelbart efter det att länderna ockuperats. ”

Inför nya hot från Ryssland efter det kalla kriget har svenska politiker utan folkligt stöd nedrustat det svenska försvaret på de flesta områden. Utan NATO-medlemskap utsätter den socialdemokratiska regeringen Sverige för stora risker.

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: