50 ÅR SEDAN GALNA VÄNSTERREVOLTEN BÖRJADE 1968

Kristianstadbladet publicerade den 29 mars 2018 ett bidrag av samhällstänkaren Nils-Eric Sandberg. Här presenterar Sandberg en rad fakta som alla som kan läsa bör känna till. För utdrag ur artikeln se nedan:

Allt började 10 maj med en generalstrejk i Frankrike – det land där facket har störst makt och därmed mest skadat ekonomin. Snart kom studentuppror med våldsam skadegörelse i Paris.

1968-rörelsen blev vänsterns revolt…Som vanligt hade vänstern fullständigt fel. Sverige var till stor del redan socialistiskt . Med AP-fonden hade regeringen socialiserat det mesta av sparandet och inlett en centralstyrning av investeringarna via ett järngrepp över bankerna.

Vänstern ville stoppa marknaden genom att förbjuda privat företagande. Vänstern kritiserade också byråkrati och myndigheter.

Det här gick inte ihop. Som Assar Lindbeck påpekade i en viktig bok: resurserna i en ekonomi – det vill säga investeringar – kan allokeras endast via två mekanismer: antingen via en marknad, med vinst som styrande incitament, eller via byråkrati. Men vänstern ville stoppa både marknad och byråkrati.

Vänstern riktade sin kritik [även]mot USA:s krig i Vietnam. USA beskrevs som angriparen. Men alla läskunniga kunde veta att Nordvietnam anföll Sydvietnam; USA gick in med försvar.

Den rödaste institutionen i Lund blev den sociologiska; där krävde studenterna att enbart få läsa marxistisk litteratur. Efter sociologerna kom teologerna. Många av dem trodde att Jesus var marxist. Idéhistorikern Johan Sundeen har beskrivit socialisternas dominans i sin bok ”68-kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”. En inflytelserik teolog, Per Frostin, ansåg att Sovjet inte var tillräckligt socialistiskt. Han argumenterade för att Sverige som förebilder borde ha Kuba, Maos Kina, och Nordkorea – alltså världens tre värsta diktaturer.

De relevanta frågorna så här 50 år efteråt: Varför sveptes så många ungdomar med i revolten mot företag och demokrati? Vad hade de läst – och inte läst? Varför kunde inte universitetslärarna bromsa galenskapen genom ordentliga kunskapskrav? Och varför ställde media – det vill säga kultursidorna, statsradion och statstelevisionen – så totalt kritiklöst upp på vänsterrevolutionens sida?

Det är väl det här vi bör diskutera,…

Kommentar: Hur snedvriden bilden var 1968 framgår av att det sovjetiska krossandet av avvikande tjeckiska socialisters protester mot Sovjetförtrycket med stridsvagnar drunknade i vänsterns USA-hat. En följd var att den sovjetiska stridsvagnssocialismen blev mindre uppskattad inom 68-rörelsen. I stället framhölls Kuba, Maos Kina, Nordkorea, och Albanien som modeller för Sverige att efterlikna.

Hade inte dessa idéer givits så stort utrymme även i borgerliga media och i den svenska statstelevisionen samt statsradion hade vänstern inte kunnat nå en sådan mediadominans som blev fallet.

Den socialdemokratiskt gröna regeringen motarbetar nu all uppgörelse i Sverige med kommunismen som finansieras av allmänna medel. En privat finansierad uppgörelse har dock inletts bland annat med hjälp av Johan Sundeens nya bok ”68-kyrkan. Svensk kristen vänsters möten med marxismen 1965-1989”. Fortsättning kommer att följa med behandling av andra samhällsområden.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: