Archive for the ‘ANTICOMMUNISM’ Category

NAZISM, FASCISM OCH VÄNSTERN

October 16, 2017

Kristianstadsbladet publicerade den 16 oktober 2017 på ledarsidan en artikel av den förre ledarskribenten vid Dagens Nyheter, Nils-Erik Sandberg om fascismens och nazismens ideologiska rötter i vänstern. Utdrag återges nedan:

De förvirrade typerna i Nordiska motståndsrörelsen har genomgående kallats för högerextremister. Antifascistisk aktion, som specialiserat sig på att störa möten och demonstrationer, kallar sina motståndare höger och fascister. Är beteckningarna korrekta?

Först en viktig distinktion. Partier som kallas höger, eller nyliberala, vill ha starka individer och sätta gränser för statens makt. Vänstern vill ha det omvända. Ett högt skattetryck, som det svenska, flyttar makt över konsumtion och investeringar från individerna till politikerna.

Sambandet (mellan våld och marxism) beskrivs utförligt av bland andra Friedrich Hayek i ”The Road to Serfdom”, av Herbert Tingsten i tre böcker – ”Demokratins seger och kris”, ”Den svenska socialdemokratins idéutveckling”, Tingstens bästa verk, och ”Den nationella diktaturen ”.

Så fascismen har utgått ur marxismen. Sambandet beskrivs utförligt av Yvan Blot i boken ”Socialism och fascism – samma familj”.

Nazismen är en förkortning av det formella namnat på partiet: ”Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”, NSDAP. Nazismen koncentrerade makten över individerna till staten, och blev i denna mening ett socialistiskt parti.

Socialdemokratin har berömt sig av att ha fört en keynesiansk politik, med höga offentliga utgifter som instrument, och betraktat detta som en socialistisk politik.

Keynesianism kan enklast definieras som offentliga utgifter som andel av BNP. Keynes´ bok, ”The General Theory of Employment, Interest and Money” kom 1936. Vi ser nu på siffrorna på 1937 – de är hämtade från IMF. I de 15 största europeiska länderna, med ett undantag, var utgiftskvoten som genomsnitt 18 procent. I Sverige var den 11.9 procent. Ett land var extremt, med en utgiftskvot på 44 procent. Det var Nazityskland. Den utgiftskvoten kom Sverige upp i först 1969, året efter att Palme blivit statsminister

Kommentar: Keynes insåg, skriver Sandberg också, att hans förslag lättast kunde införas i länder med ett auktoritärt styre. Det är också viktigt att erinra om hur nazismen från sovjetkommunismen hämtade idén att placera politiska motståndare i straffläger. Nazisterna följde noggrant utvecklingen i Sovjetryssland och inspirerades av den terror mot borgerligheten som inleddes av Lenin 1917 i Ryssland. Det är väsentligt att 2017 påminna om detta.

En av Lenins ledande hemliga poliser (Martin Latsis, 1888 – 1938) förklarade med all tydlighet planerna på att utrota borgerligheten som klass: “Vi för inte krig mot enskilda individer. Vi avser att utrota borgerligheten som klass. Se inte till bevis som styrker den misstänktes skuld. Det man skall fråga sig är: Till vilken klass hör denne, vad är ursprung, utbildning och yrke. Det är detta som ska avgöra den anklagades öde. Det är detta som är den röda terrorns mening och inre väsen” (S.P. Melgunov, “Krasny terror” v. Rossii, 1918 – 1923, Berlin 9123, andra upplagan, sid. 72).

Advertisements

EN (S)-POLITIKER OCH DET KOMMUNISTISKA FOLKMORDET I KAMBODJA

October 4, 2017

I en artikel (”Jag drevs av helig vrede”) den 20 september 2017 publicerade borgerliga Kristianstadsbladet en artikel om den socialdemokratiska politikern Birgitta Dahl, med anledning av hennes 80-årsdag. Dahl förnekar i artikeln att hon gett stöd till de Röda khmerernas skräckvälde i Kambodja på 1970-talet. Jag har aldrig stött Pol Pot, det är förtal och lögner i en systematisk, skamlig kampanj mot mig, heter det nu.

Hennes avbön och avgång som riksdagens talman kom först 1997, men redan 1991 avslöjade författaren Bertil Häggman i boken ”Medlöparna” att Dahl 1975 tigit och fortfarande teg om de kommunistiska morden i Kambodja, Det var först 1976 som den ledande s-politikern medgav att det förekom ”problem”. Men det var riktigt att tiga 1975, tyckte hon. Det skrevs så mycket lögner och var så många spekulationer. Och det var nödvändigt att evakuera huvudstaden Phnom Penh. Det behövdes arbetskraft på landsbygden och det krävdes ”stora offer av befolkningen”. Min fråga i boken var hur många liv Dahl tyckte var lämpligt att offra.

Så gick ännu ett år och nu kunde tidskriften Vietnam Nu rapportera att Dahl medgav ”att många människor dött efter befrielsen”. Det var så hon beskrev massmorden. Offren uppskattas numera till 1,7 miljoner från april 1975 till 1978. Siffran kan dock vara högre.

1978 tyckte Dahl dock att man inte skulle tala om ”systematiska massakrer”. Det var inte vår sak, ansåg Dahl, att döma eller fördöma. Vi skulle i stället ”försöka förstå”.

Det tog över 20 år för Dahl att medge att hon haft fel på 1970-talet.

Vilken var den världsbild som den tidigare talmannen i riksdagen företrädde. I en artikel skrev hon att de Röda khmererna (hon kallade den för en ”befrielserörelse” som representerade ”demokrati, kultur och social rättvisa”). Det kommunistiska väldet i Kambodja var samhällsbyggnad som var ett ”livsfarligt vapen mot den amerikanska imperialismen”. USA ville sprida det kapitalistiska systemet över världen. I en annan artikel av Dahl hette det att ”slagord som ’proletärer i alla länder, förenen eder’” är aktuella också i dag”.

I Dahls avbön 1997 hette det att hon var en ”övertygad demokrat och reformist”. I radio 1976 hade Dahl dock avfärdat uppgifterna om Pol Pots folkmord som ”lögn och spekulation”. Man måste ha förståelse för att ledarna i Pnomh Penh hade svårt att ha tid för att ta emot utländska besökare. Det fanns så många andra omedelbara problem som måste lösas.

Under 1990-talet utkom ytterligare böcker om vänsterns accepterande av det kommunistiska folkmordet. Bland dessa var den liberale politikern och tidigare ministern Per Ahlmarks ”Vänstern och tyranniet” (1994) och ”Det öppna såret” (1997).

År 1997 höll Dahls förnekande inte längre. Sveriges riksdag kunde inte ha en talman som försvarat folkmord. Det var inte acceptabelt att en talman skrubbade den kambodjanska slaktarbodens tröskel ren. Dahls förhoppning under det sena 1970-talet var att sanningen skulle glömmas. Inga obekväma frågor ställdes då till Dahl och det var dags för henne att medverka i ytterligare ett Sommarprogram i radio.

Efter att ha medgivit sin ”felbedömning” 1997 skrev hon då i Dagens Nyheter att hon hade ”svårt att föreställa sig att något så gräsligt kunde vara sant”. Hon gav dock inte något erkännande åt Bertil Häggman och Per Ahlmark för klarsynthet.

Nu har det gått 20 år sedan 1997 och riksdagens förra talman Birgitta Dahl är tillbaka där det började. Hon var, säger hon igen, utsatt för en systematisk kampanj och betraktar sig tydligen återigen som oskyldig. Förhoppningen är väl denna gång att hennes avbön 1997 har fallit i glömska.

THE MOST IMPORTANT DISINFORMATION MYTH ABOUT THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY (UPA)

September 3, 2017

The Ukrainian Media Crisis Center on May 10, 2017 published important information about Moscow’s attempts to portray the Ukrainian Insurgent Army (UPA) which during World War II fought both Nazis and Communists. A leading provider of disinformation on UPA is a lecturer at the University of Lund in Sweden, who is presently teaching at a university in Singapore.

Ukraine Crisis Media Center (UCMC) was launched in March 2014 by efforts of leading Ukrainian experts in the sphere of international relations, communications and public relations to provide the world community with accurate and up-to-date information on the events in Ukraine, as well as challenges and threats to the national security, namely in military, political, economic, energy and humanitarian spheres.

UCMC hosts press briefings, discussions and round tables on a daily basis to communicate exhaustive information regarding events and developments in Ukraine and around. UCMC press center is the only press center in Ukraine provides full-circle support of press events – briefings, conferences, presentations, round table and panel discussions – gaining no commercial advantage and working for the public good. UCMC uses expertise of professionals cooperating with UCMC and makes every effort to provide all press events with comprehensive technical and communications support.

Myth 1: UPA are “Hitler’s henchmen” and did not fight against the Nazis

Quote-myth: “No document can prove that the UPA fought against the Germans. The Germans supplied the UPA units with weapons in 1942, 1943 and 1944,” stated Dmytro Tabachnyk, Ukrainian Minister of Education and Science (2010-2014).
The essence of the myth

The UPA was created by the Nazis. They closely cooperated in undertaking punitive operations against Soviet partisans, Ukrainian, Jewish and Polish population. There is no evidence of the UPA’s anti-Nazi fighting.

Facts

Extremely brutal occupation policies of the Nazis forced the OUN (b) Provid (the governing body of the organization) to take up arms and defend the population. The first UPA hundred (military unit) was formed on January 22, 1943. And on February 7 it already defeated the German commandant’s office in the district center Volodymyrets, Rivne region.

In the spring of 1943, the UPA constantly increases the extent of resistance. Their fiercest clashes with the Germans happened near Lutsk, Kovel, Horokhiv, Rivne, Kremenets, Kostopil, Sarny and Lanivtsi. During March 1943, the insurgents seized regional centers five times. At the end of the first spring month, the German officials reported to Reichskommissar Erich Koch that only two areas in Volyn were free of “gangs”.

The occupation administration began undertaking extensive anti-partisan operations involving armor and aircraft. At the end of April, a division for fighting the UPA was redeployed to Berezne, Lyudvypil, Mizoch, Ostroh, Shumsk, and Kremenets.

The Nazis counterinsurgency actions proved to have little effect. While in March the UPA units attacked the German economic targets only 8 times, in April there were already 57 attacks, and 70 in May.

Heinrich Schoene, General Commissar of Volyn-Podillya, reported at a meeting in Rivne June 5, 1943 to Reich Minister for the Occupied Eastern Territories Alfred Rosenberg that “Ukrainian nationalists cause more difficulties than the Bolshevik gangs” to his administration.

The Soviet partisans’ leadership also recognized this fact later. Petro Vershyhora, commander of Soviet partisans, reported to the Ukrainian Partisan Movement Headquarters on March 4, 1944, “We cannot make the same mistake in Poland as we did in Volyn by passing the leadership of a popular uprising against the Germans into the hands of counterrevolutionary groups of nationalists.”

The available Nazi forces were not enough to suppress resistance. Therefore, Erich von dem Bach, commander of anti-partisan forces in the East, took the struggle against the UPA in his hands in July 1943. He commanded the 8th SS Cavalry Division Florian Geyer (10,000 soldiers) and 10 mechanized infantry battalions with artillery. The grouping was covered by 27 aircraft from the air and 50 tanks and armored vehicles on the ground.

However, UPA units maneuvered and gave the enemy no chance to destroy them. Overall, in July the insurgents attacked German bases 295 times, and maintenance building 119 times.

In early August 1943, von dem Bach was sent to another area. The German pressure weakened, and the UPA intensified their anti-German operations: 391 assaults on garrisons and 151 attacks on enterprises.

But soon, Hans-Adolf Prützmann, Higher SS and Ukrainian Police Leader, organized a new attack on the UPA. This attack lasted from August 23 to September 9, 1943 in South Volyn. First, aircraft bombed the village of Antonivtsi, which was the headquarters of the Bohun group. Then the punitive expedition attacked the UPA camp in Kremenets forests. The Kurins(battalions) had to split into small units and break out of the encirclement.

In the summer of 1943 the insurgency anti-Nazi movement spread over Halychyna. On August 18, Ukrainian People’s Self-Defense (UNS, the original name of UPA in Halychyna) attacked the German stone quarry in Skole, Lviv region. The nationalists freed 150 forced laborers and killed the camp security guards.

Autumn 1943 was the beginning of larger scale battles between the insurgents and the Nazis. On September 3, Ukrainian soldiers on commanding eminence executed a German battalion that was travelling by narrow-gauge rail in the mountains near the town of Dolyna. The invaders left about 200 soldiers on the battlefield. On September 25-29, the Trembita hundred repelled a punitive attack on their camp on Mount Stovba.

On November 29-30, 1943, there was heavy fighting between 1.5-2 thousand Schutzmanns and the Kryvonis-II Kurin near the village of Nedilna, Sambir district. The insurgents retreated with considerable losses, almost the entire headquarters and the leader of the Kurin were killed on the battlefield.

Prützmann undertook the last major counterinsurgency action in Volyn in November 1943. On November 2-3, aircraft bombed the town of Stepan and ousted the units of Zahrava group to the north. Simultaneously, on November 3 German planes bombed and shelled the town of Kolky, where the UPA had formed the Kolky Republic. It should be noted that the Nazis could not seize the Republic from June to early November 1943, and then they carried out a clearance operation, killing 600 civilians.

In October-November 1943, the UPA-ONS conducted 47 fights against German occupiers, and the UPA village self-defense clashed with them 125 times. The Nazis lost more than 1,500 soldiers.

The Nazis failed to suppress the UPA resistance completely. The approaching Soviet-German front drained most part of military forces. Therefore, the German generals stopped undertaking actions against insurgents in Volyn. In Halychyna, the confrontation lasted until the end of summer 1944. Ukrainian People’s Self Defense (UNS) was re-formed into the UPA-West. In March-May 1944, the UPA defended Ukrainian villages against looting by the Germans. In May, the Wehrmacht defeated the Halaida and Siromantsi hundreds in Lviv region.

From May 31 to June 6, 1944, the units of the Wehrmacht’s 7th Armored Division fought against the UPA in the Chornyi Lis village. By mid-summer the confrontation in Halychyna peaked.

The biggest clashes of the UPA-West with the German-Hungarian troops took place around Mount Lopata on the boundary between Drohobych and Stanislav (now – Ivano-Frankivsk) regions. These events were also detailed in written reports of the Polish underground. From July 6 through July 16, 1944, heavy fighting took place – both with artillery engagement and close-handed fights. Insurgents under Vasyl Andrusyak’s command won. Fifty Ukrainians were killed. The invaders lost 200 soldiers and retreated.

Under pressure of the Red Army the Wehrmacht left Ukraine. The UPA continued to skirmish and disarm German units until early September.

There were episodes in the history of the Ukrainian insurgency movement when some commanders tried to illegally negotiate with the German command using the formula “neutrality in exchange for weapons” or “food in exchange for weapons.” Besides, several cases are known when from 80 to 100 small arms were handed over to the insurgents using the above formula. But the Ukrainian underground leadership did not welcome such arrangements. In some cases, it even led to severe punishment. In March 1944, the UPA field court martial sentenced Porphyriy Antoniuk, the first initiator of the unauthorized negotiations, to death. In April 1944, Mykola Oliynyk was sentenced to death by the UPA court.

However, the talks with the German occupation officials were subsequently held by the OUN (b) Provid. The occupiers wanted the OUN and UPA to stop fighting against them so that the Germans could focus on repelling the Soviet Army’s advance. The OUN members sought to secure the release of prisoners of concentration camps (Stepan Bandera, Yaroslav Stetsko and many others) as well as to obtain weapons, which they always lacked. Meetings between the Provid members and German authorities took place in March, April, June and July 1944. As a result of them, the insurgents received several hundred units of weapons, and in September – October 1944 Bandera and other Ukrainian nationalists were released, though they remained under the Gestapo supervision.

Instead, insurgents decreased intensity of their anti-Nazi actions (mainly in Volyn), but did not stop them. Major Müller, officer of the group of armies “South” reported: “While some Ukrainian nationalist gangs follow the orders of the German Wehrmacht or perform its task, others fight fiercely against the Wehrmacht.”

According to researchers, 12 thousand German invaders and their allies were killed by UPA members. The Ukrainian underground and insurgent units also lost 10-12 thousand people during the armed confrontation with the occupiers.

On August 25, 1943 Hans-Adolf Prützmann, Higher SS and Ukrainian Police Leader, sent the following telegram: “To the Commander of the group of armies ‘South’. Due to the fact that the Reichsführer-SS ordered to send strong teams of military units previously assigned to me to the front, I have to limit myself to the remnants of these units to suppress the Ukrainian national uprising in Volyn. Since this results in appearing of large uncontrolled areas in the north of Ukraine, in the near future there will be increased pressure from gangs in the south sector.”

75 YEARS PASS SINCE CREATION OF THE UKRAINIAN INSURGENT ARMY (UPA)

September 3, 2017

Radio Ukraine International on February 13, 2017 reported that Ukraine in 2017 will celebrate the creation of the Ukrainian Insurgent Army (UPA). See text below:

The symbolic day of its creation is considered to be October 14, 1942. In February, a hundred of the UPA fighters under the command of 35-year-old Hrygoriy Perehynyak gave its first fight – it was an attack on Nazi garrison in the town of Volodymerets in Volyn. These days anti-Nazi actions of the UPA is the focus of the Ukrainian Institute of National Memory. Overall, during the year it is planned to cover information on the main fronts of the UPA struggle against – anti-Nazi and anti-Communist, that will be presented at the exhibitions and international conference. The Institute is also involved in the preparation of the new draft law on rehabilitation of victims of political repression.

100 YEARS OF CRIMES OF COMMUNISM 1917 – 2017

August 27, 2017

The Post Eagle newspaper on August 24, 2017, reported that in the Estonian capital of Tallinn progress was reported on the progress of the CICROC initiative called for in the Tallinn Declaration of August 23, 2025. CICROC (Council for Investigation of Crimes of Communist regimes). Excerpts below:

Croatia, the Czech Republic, Hungary, Latvia, Lithuania, Poland and Slovakia have now confirmed their cooperation with Estonia toward the establishment of CICROC.

The occasion was the European Day of Remembrance for the Victims of Totalitarianism commemorated on the EU level in Tallinn.

The Platform of European Memory and Conscience, Prague, Czech Republic lauded the confirmation of the eight countries.

Information on the Platform

The platform is a non-profit international non-governmental organisation. It was established on 14 October 2011 in Prague by 20 founding Members from 12 EU Member States. The Platform currently brings together 55 public and private institutions and organisations from 19 countries – 13 EU Member States (Sweden, Estonia, Latvia, Lithuania, Poland, Germany, Netherlands, Czech Republic, Slovakia, Hungary, Slovenia, Romania, Bulgaria), Ukraine, Moldova, Iceland, Albania, Canada and the United States of America, active in research, documentation, awareness raising and education about the totalitarian regimes which befell Europe in the 20th century.

The establishment of the Platform of European Memory and Conscience was endorsed by the European Parliament and the Council of the European Union.

Through its Members, the Platform of European Memory and Conscience represents at least 200,000 European citizens and over 1,100,000 North American citizens with European roots.

Identifying crimes and criminals

Since 2014, Platform researchers and lawyers have identified several types of crimes against humanity committed during Communism in Europe as well as over 200 potentially living responsible persons, including former members of the politburo of the Communist parties, from at least four countries, today’s Member States of the EU.

“The systematic work of the Platform – bringing to light unpunished international crimes committed during Communism, their surviving perpetrators and victims and asking the international community for prosecution, – is our best argument against those who try to deny today that Communism was a criminal totalitarian dictatorship,” says Platform Managing

Director Neela Winkelmann.

NORTH KOREAN TYRANT LIVES IN FEAR

June 20, 2017

Fox News on June 19, 2017, reported that North Korean dictator Kim Jong Un travels incognito in his poverty stricken Hermit Kingdom. It might be prudent for him to be careful. On June 20 media reported that American student Otto Warmbier had died as a result of torture in a North Korean prison camp. Excerpts below:

The 33-year-old, third-generation ruler is “extremely nervous” about a clandestine plot to take him out, according to a key South Korean lawmaker who spoke to The Korea Herald. Rep. Lee Cheol-woo, chairman of the South Korean parliament’s intelligence committee, made the claim based on reports from South Korea’s intelligence agency.

“Kim is engrossed with collecting information about the ‘decapitation operation’ through his intelligence agencies,” Lee said following a briefing last week.

The rumored “decapitation plan” to target Kim and key deputies in the event fighting broke out on the peninsula first surfaced in late 2015, when the U.S. and South Korea signed “Operation Plan 5015,” a joint strategy for possible war scenarios with North Korea. According to the Brookings Institute, the plan “envisions limited warfare with an emphasis on preemptive strikes on strategic targets in North Korea and “decapitation raids” to exterminate North Korean leaders.”

According to Lee, Kim’s is so frightened that he now disguises his movements, travels primarily at dawn and in the cars of his henchmen. Public appearances and jaunts in his prized Mercedes Benz 600 have been curtailed.

By January of this year, there were reports that South Korea was speeding up the creation of a specialized unit designed for this mission, initially slated to be ready by 2019.

“A U.S. special operations strike against Kim Jong Un in today’s conditions would make the bin Laden raid look easy,” said Mark Sauter, a former U.S. Army and special forces officer who operated in the Korean de-militarized zone during the Cold War and now blogs about the decades-long effort to defend South Korea at http://www.dmzwar.com.

“Pyongyang is surrounded by antiaircraft weapons, and while the corpulent Kim presents a large and sluggish target, he’s kept on the move, always surrounded by fanatical guards and often near or in complex underground compounds,” Sauter said.

Despite those potential challenges, Sauter suggests the North Korean leader “does need to worry about strikes by precision-guided missiles and bunker-buster bombs in the early stages of a preemptive allied attack, and if a conflict continues, everything from (Unmanned Aerial Vehicles) to special operators will be on his tracks.”

PRAISE FOR REPUBLICAN CUBA POLICY FROM SEVEN FREEDOM FIGHTERS

June 18, 2017

Cuban freedom fighters were present in Little Havana (Miami) when the Cuba policy of the Republican administration was announced on June 16, 2017. President Donald Trump slammed Obama’s policy and put Castro on notice.

Among those honored in Miami were Mario and Miriam de la Pena, parents representing Mario Manuel de la Pena who was murdered by the Castro regime in 1996 at the age of 25. Freedom fighter de la Pena served as volunteer pilot for the operation Brothers to the Rescue. His plane was shot down by a Cuban MiG-29 over international waters, killing four.

It was a crime against humanity and violation of American law by the Cuban tyranny and condemned by the United Nations Security Council and the U.N. Commission on Human Rights. A Cuban spy in the United States had to the Castro regime revelead the flight plan of the rescue planes. After serving 16 years in an American prison the spy was allowed to return to Cuba, where he was celebrated.

Mirta Costa Mendez represented her brother Carlos Costa. He was among those humanitarian helpers who were shot down by Cuban Migs. Carlos Costa was another victim of the Brothers to the Rescue shootdown. Costa was 29 years old when he died.

Freedom fighter Antonio G. Rodiles is a Cuban dissident who works with dissident groups based in Miami. His advice to the Trump administration is to squeeze the government in Havana once and for all. Rodiles said that many Cubans share his views.

Rosa Maria Paya represented her father Oswaldo Paya. He was a Cuban democracy activist who was murdered by the Castro regime in 2012. A vehicular homicide was used to cover up this communist crime. His daughter is working to inform about the abuse and terror tactics of Raul Castro. For her work Paya has been subject to harassment herself.

Her activities include calling out the regime for the abuses of power and terror tactics it supposedly abandoned when Obama implemented his liberalizing policy.

Sylvia Iriondo is the president of Mothers and Women Against Repression. She has been critical of those who has supported Obama’s Cuba policy and the belief that a communist regime can self-liberalize. Irondio is wondering how any member of the Cuban-American community can fail to see the ongoing crimes of the Castro regime. Raul Castro is still ordering the killing of opponents and use of totalitarian techniques to remain in power.

Violinist Luis Haza began performing at the age of 11. His father was murdered by Fidel Castro when he was still a child. His family fled to Spain and continued to seek refuge in the United States. In a 2003 interview Haza said:“I had so much emotion pent up that music became my obsession. Since I could not express my feelings verbally, violin became my way of expression,” he said in a 2003 interview. For years he has been fighting for the cause of freedom for his native land.He is now able to express those feelings verbally, musically, and through tireless education and activism in the cause of freedom.

Once he was forced at gunpoint by the Castro regime to play music after refusing to participate in a command performance for Raul Castro. Instead he played the American national anthem, which he also played in Miami on June 16.

The freedom fighters Jorge Luis Garcia Perez and Bertha Antunez, a brother and sister, were also among those honored in Miami on June 16. Jorge Luis Garcia Perez was arrested in 1990 at the age of 24 for protesting the Castro regime and its discrimination against the Afro-Cuban minority. He served 17 years because he was refusing to attend “re-education”.

His sister Bertha Antunez has signed an open letter calling the Obama policy “little more than a string of unilateral concessions to a totalitarian dictatorship that has tirelessly repressed the Cuban people for the past 56 years.” She thinks the repression has increased in Cuba because the government believes that it can repress without reaction as Obama recognized the communist regime as a legitimate government.

Bertha Antunez received an award from the National Endowment for Democracy on behalf of a group of Cuban dissidents, including her father, in 2009. She did not at the time receive any message from President Obama in support of the award.

SVENSKA TERRORISTER BLEV SAMHÄLLSTOPPAR

June 15, 2017

Den kristna nättidningen Inblick publicerade den 9 juni 2017 en artikel om några av de vänsterextremister som dömdes för terrorbrott på 1970-talet. De hade planer på att kidnappa justitieminister Anna-Greta Leijon. Av naturliga skäl vill de idag helst inte tala om sina brott. Utdrag nedan:

För drygt fyrtio år sedan, den 31 mars 1977, greps ett sjuttiotal vänsterextremister av Säpo.

Säkerhetspolisen hade nämligen avslöjat att den så kallade Kröcher-ligan hade avancerade terrorplaner på att kidnappa statsrådet Anna-Greta Leijon och placera henne i en bur.

Pia Laskar, i dag universitetslektor på Linköpings universitet, blev dömd till tre års fängelse i samband med det planerade kidnappningsdramat. Hon har än i dag kvar sina vänsterextrema uppfattningar.

Efter att ha avtjänat sitt fängelsestraff skrev hon en pamflett om anarkistisk feminism (Syndikalisternas förlag), som i efterhand rönt stor uppskattning bland vänsterintellektuella i Sverige.

Som universitetslektor vid enheten för genus med särskild inriktning mot kritiska sexualitetsstudier har hon i sin forskning och i sina böcker ifrågasatt heteronormen och lyft fram den samkönade sexualiteten.

Laskar var under åren 2008-2012 forskningsledare för projektet Homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter.

Karl Gratzer, professor vid Södertörns högskola, som dömdes till tre månaders fängelse, vill [inte heller] tala om sitt engagemang kring Kröcher-ligan.

– Nej. Jag ger inte några intervjuer, det har varit ett missbruk i media av det här. Hej då!
Klick.

Katarina Motzi Ekelöf var Norbert Kröchers andra svenska flickvän. Hon dömdes till två års fängelse och är i dag verksam som docent vid Linköpings och Uppsalas universitet, och har skrivit böcker som propagerar för alternativmedicin.

En som har valt att berätta är Anna-Karin Lindgren, som fick två års fängelse för sin medverkan i planerna på att kidnappa en svensk minister. Hon förklarar för Inblick att det i själva verket var hon som kom på idén att kidnappa Anna-Greta Leijon.

Hon var flickvän till terroristen Norbert Kröcher, som i sin tur var aktiv i 2-junirörelsen och hade starka band till Röda arméfraktionen (RAF).

Tillsammans genomförde paret bland annat ett bankrån i Bandhagen i Stockholm, men i dag ångrar hon sina vägval.

När Stasi-arkiven blev offentliga visade det sig att Baader Meinhof-ligan, eller RAF som den alltså […]hette, var finansierad och tränad av Stasi, och styrd från Moskva. Även 2 juni-rörelsen och flera andra medlemmar i Kröcher-ligan hade denna koppling.Anna-Karin Lindgren var själv medveten om att en av medlemmarna i Kröcher-ligan, Armando Carillo, var tränad i Nordkorea.

Två av de svenskar som dömdes för delaktighet i terrorplanerna lever inte längre: fil lic Lennart Warring, som dömdes till fyra och ett halvt års fängelse för bland annat förberedelse till människorov, grov stöld och föreberedelse till grovt rån, samt Eive Tungstedt, som skaffade sprängmedel och vapen. Tungstedt dömdes till sex månaders fängelse.

REMEMBERING THE VICTIMS OF COMMUNISM – HONORING DR. MART LAAR OF ESTONIA

June 14, 2017

The Victims of Communism Memorial Foundation on June 9, 2017, reported that Dr. Mart Laar of Estonia had been bestowed the foundation’s Truman-Reagan Medal of Freedom. Dr Laar is a historian, professor, and scholar who became the first official Prime Minister of Estonia’s Second Republic in 1992. Excerpts below:

Dr. Laar’s time in government was dedicated to…the implementation of free-market principles in the economy. During his first tenure as Prime Minister, from 1992 to 1994, Laar established a flat tax and took steps to privatize previously state-run industries and services…During his second term, he laid the groundwork for Estonia’s accession to the European Union and to NATO, which took place in 2004.

Dr. Laar’s scholarly œuvre is built on historical studies of the Estonian anti-Soviet resistance. His numerous books include War in the Woods: Estonia’s Struggle for Survival, 1944–1956, a history of the “Forest Brother” partisans who fought the Soviet occupation of Estonia, and The Power of Freedom, a history of Central and Eastern Europe after 1945.

Dr. Laar is involved in the International Committee for Democracy in Cuba, the Human Rights Foundation, and the International Advisory Council of the Victims of Communism Memorial Foundation. He is also a founding member of the Unitas Foundation. In addition to the Truman-Reagan Medal of Freedom, Laar has received the Hungarian House of Terror museum’s Petőfi Prize and the Cato Institute’s Milton Friedman Prize for Advancing Liberty.

On receiving the Truman-Reagan Medal of Freedom, Dr. Laar provided remarks to be read at VOC’s 10th Annual Commemoration and Roll Call of Nations Wreath Laying Ceremony by a representative of the Estonian government.

“Dear Friends,

I want to thank you for the Truman-Reagan Medal of Freedom. This makes me extremely proud and happy as it is a recognition to my long-lasting commitment to study communist crimes and to honor their victims. Estonia and Estonians lived for decades under the rule of communism, so we know precisely what communism is. This is why our task is not to let it happen again. This demands that we all keep memory alive. In this work, we stand side by side with all freedom-loving people around the world. Let’s make the Museum of Communist Crimes happen—this is the most certain way to put communism on the ash heap of history.”

THE RUSSIAN COUP D’ETAT OF 1917 ONE HUNDRED YEARS IN 2017

June 13, 2017

Washington Times on June 7, 2017, published a review of two new histories of the Russian revolution in 1917: ”Lenin on the Train” by Catherine Merridale (Metropolitan, 2017) and Sean McMeekin, ”The Russian Revolution: A New History” (Basic Books, 2017). Excerpts below:

In the spring of 1917, the German spy service sensed a sure-fire means of persuading Russia to make a separate peace and exit the Great War. Czar Nicholas II had abdicated in the face of mass protests that swept the streets of Petrograd, the then-capital, and signs of war-weariness were increasingly evident.

German eyes fell upon Vladimir Lenin, an aspiring Communist leader in exile for decades. He was considered to be a man of extraordinary ruthlessness — a “one-man demolition crew” who would wreck Russia’s war effort, in contrast with the moderates then in the vanguard of revolution.

…Lenin and selected followers would transit Germany in a sealed train that would be declared “an extraterritorial entity.” Once in Finland, smugglers would take them across to Petrograd.

The remarkable story of Lenin’s odyssey — and the bloody chaos he would inflict on the world — are told in the striking work by Catherine Merridale, a noted historian on the human consequences of the Soviet era…

A minor glitch arose at the border. Although a British intelligence estimate had written off Lenin and friends as “fanatical and narrow minded,” and of no particular danger, a British agent at the border argued against letting them continue. Finnish authorities insisted that a country had the right to admit its own citizens, so Lenin passed into Russia.

Within an hour of his arrival, Lenin gave a fiery two-hour speech denouncing the “piratical imperialist war” and the moderates who were forming an interim government. His program was so extreme that Pravda, the party organ, refused to print it. No matter; his oratory provided the expected spark.

Further, Lenin’s pockets sagged with German gold. He spent millions of dollars on propaganda aimed at convincing Russian troops to stop fighting. (The energetic Mr. McMeekin unearthed long-hidden files on secret German financing that escaped destruction).

Lies have long shelf lives: A million Russian rubles went to leftist writer John Reed for his acclaimed 1919 book “Ten Days That Shook the World,” which in 1981 was the basis for Warren Beatty’s historically laughable movie “Reds.”

In short order, Lenin added a new ingredient to what had begun, more or less, as a grass-roots revolution. His contribution was terror — directed first at the relatively moderate leadership he replaced but rapidly expanded to include anyone who objected to his harshness. Lenin opted for terror to cleave away opponents — and he continued that course long after the government he established was on a secure footing.

Was Germany’s decision to return Lenin to Russia a valid strategy? Winston Churchill gave backhanded approval in acknowledging “the desperate stakes” facing Germany. But he added, “Nevertheless it was the most grisly of all weapons. They transported Lenin in a sealed truck like a plague bacillus from Switzerland to Russia.”

In the end, the totalitarian state that Lenin created carries responsibility for uncountable millions of deaths — many of them his own people who he perceived as enemies.

Two superb reads, and in the end, tragic ones: of how a demagogue shaped world history for the worst for almost a century.

Joseph Goulden writes frequently on intelligence and military affairs.

Comment: In 1917 the Bolshevik secret police, Cheka, was established and revolutionary tribunals started convicting “enemies of the revolution. Trotsky in 1918 called for the creation of outdoor prisons (concentration camps (kontslagers) in remote regions. This was the beginning of the Gulag.

Lenin’s head of the Cheka, Felix Dzerzhinsky, in July 1918 said: ““Terror is an absolute necessity during times of revolution. … We judge quickly. In most cases only a day passes between the apprehension of the criminal and his sentence.”

From an order by Vladimir Lenin: “Hang (hang without fail, so the people see) no fewer than one hundred kulaks, rich men, bloodsuckers… the people will see, tremble, know, shout: they are strangling and will strangle to death the bloodsucker kulaks.” (Richard Pipes, ed., The Unknown Lenin: From the Secret Archive, Yale University Press, 1996, p. 50).

Lenin cited by Dmitri Volkogonov, Lenin: Life and Legacy, HarperCollins, 1994, p. 203:
“Russians are too kind, they lack the ability to apply determined methods of revolutionary terror.”

Vladimir Lenin: “It is precisely now and only now, when in the starving regions people are eating human flesh, and hundreds if not thousands of corpses are littering the roads, that we can (and therefore must) carry out the confiscation of church valuables… The greater the number of representatives of the reactionary clergy and reactionary bourgeoisie we succeed in executing for this reason, the better.” (Richard Pipes, ed., ”The Unknown Lenin: From the Secret Archive”, Yale University Press, 1996, pp. 152-4).

McMeekin in his important new history of the Russian revolution writes that Lenin wanted not revolution but civil war: the goal was not revolution but civil war, and he got it. “Lenin’s imperative was to transform the ‘imperialist war’ into a civil war.” McMeekin notes however that things could have gone the other way. Had the Western allies been more willing to support the anticommunist forces fighting the Bolsheviks and listened to Winston Churchill, Lenin could have been stopped. The author of ”The Russian Revolution” shows how devious and brutal Lenin was.

In his 2008 book ”The World’s Greatest Heist” McMeekin revealed why the Bolsheviks were victorious in the Civil War that followed the 1917 coup d’etat . Based on undiscovered materials from the Soviet Ministry of Finance and other European and American archives the author reveals how the Bolsheviks financed their aggression through thievery: cash savings of private citizens to gold, silver, diamonds, jewelry, icons, antiques, and artwork. Soviet financial transactions accomplished history’s greatest heist between 1917 and 1922 and turned centuries of accumulated wealth into the sinews of class war. The Swedish social democratic government played an important role in helping the Soviets to sell stolen gold in the West to finance its civil war in Russia.

Professor McMeekin is emerging as one of the leading experts on the criminal and terrorist policy of the early Soviet leaders. His books are must reads for anybody who wants to understand the rise of genocidal marxism-leninism in Russia.